ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
مجازات شلاق برای مجرمان اسیدپاشی کارایی ندارد
نایب ربیس کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان اینکه برای جرائمی مانند اسیدپاشی نمی توان از مجازات شلاق استفاده کرد، گفت: درصورت امکان می توان از مجازات قصاص استفاده کرد.

به گزارش خانه ملت فرهاد تجری، با اشاره به اینکه برای جرائم در ابعاد مختلف که دارای بعد خصوصی، حق فردی و بُعد عمومی هستند ، مجازات های متعددی درقانون در نظر گرفته شده است، گفت:  مجازات ها برای فرد خاطی در انواع جرائم از جمله اسیدپاشی بستگی به نوع شکایت و میزان اثرگذاری جرم بر مَجنی علیه یا بزه دهیده دارد.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب وگیلانغرب درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجازات ها در قانون برای هر نوع جرمی ازجمله اسیدپاشی دارای کف و سقف مشخصی است، افزود: گاهی اوقات با رضایت بزه دیده یا شاکی خصوصی، قاضی از حداقل مجازات ها یا حتی پایین تر از کف استفاده کند، اما برای جرمی مانند اسیدپاشی به دلیل بازتاب اجتماعی گسترده و ابعاد روانی درجامعه باید از حداکثر مجازات ها استفاده شود تا این جرم فراگیر نشود.

وی با تاکید براینکه درصورت عدم برخورد قاطع با مجرم در اسیدپاشی میزان این جرم در جامعه گسترش پیدا می کند، تصریح کرد: بنابراین تعیین حداکثر مجازات درچنین جرائمی اینکه در کنار همه موارد مخففه،  قاضی و دادگاه همچنان از اختیار در تنزل مجازات ها برخوردار نباشند، ازاین رو باید برای فرد مجرم از حداکثر مجازات ها استفاده شود؛ البته مجازات اسیدپاشی درصورت فوت فرد می تواند از قصاص تا اعدام باشد، به عنوان مثال درصورت گذشت شاکی خصوصی قانونگذار دادگاه را مخیرکرده از ۳ تا ۱۵ سال حبس برای فرد مجرم درنظربگیرد.

تجری ادامه داد: در صورت وجود شاکی خصوصی و عدم رضایت قاضی باید حکم قصاص و مجازات عمومی را برای فرد مجرم صادرکند، اما اصل و ارجحیت با مجازات شخصی و حق الناس است و قصاص یا  اعدام برای مجرم اجرایی می شود؛ ولی درصورتی که منجر به رضایت شاکی خصوصی یا بزه دیده شود، می توان برای آن حبس درنظرگرفت، این درحالی است که اعدام تنها  درصورت فوت فرد یا قصاص آن اجرا می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اینکه می توان درصورت امکان حکم قصاص را اجرا کرد،گفت: زمانی که امکان استفاده از قصاص نیست می توان مجازات دیگر را در نظر گرفت، در قانون بنا بر جهات و آثار گذاشته شده بر فرد بزه دیده از حداکثر مجازات استفاده شود، ضمن اینکه می توان از بعد عمومی از دیه نیز استفاده کرد؛ بنابراین در جرائمی مانند اسیدپاشی که دارای ابعاد وسیع اجتماعی است نمی توان از مجازاتی نظیر شلاق استفاده کرد و درهیچ محکمه ای از کشور قاضی درمورد اسیدپاشی چنین مجازاتی را استفاده نکرده است.

نایب رییس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، افزود: قاضی درجرائم خفیف تنها می تواند ازمجازات هایی مانند شلاق استفاده کند./


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید