ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ ب.ظ
سهم هر ایرانی از بودجه ۹۶ چقدر است+ جدول
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سهم هر ایرانی در رده های مختلف از بودجه۹۶ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون تلفیق سهم هر ایرانی در رده های مختلف را از بودجه سال ۱۳۹۶ تشریح کرد. جدول زیر توسط ایمن آبادی نماینده مردم رشت در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار گرفته است. وی همچنین تصریح دارد که مبلغ سرانه بودجه عمومی برای هر ایرانی در لایحه سال ۱۳۹۶ ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است.

مقدار بودجه عمومی دولت که به ازای هر ایرانی در سال ۹۶ خرج خواهد کرد به شرح زیر است:

محل مصرف  مبلغ (تومان)
رفاه اجتماعی(بیمه ها، بخشی از پرداختی بازنشستگی و…) ۹۲۳ هزار ۴ تومان
آموزش و پرورش ۷۰۰ هزار و ۵۹۲ تومان
سلامت ۶۰۶ هزار و ۶۴۰ تومان
دفاع ۵۰۲ هزار و ۱۰۸ تومان
نظم و امنیت عمومی ۱۳۷ هزار و ۴۰۹ تومان
حمل و نقل ۱۱۸ هزار و ۴۸۷ تومان
فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری ۱۱۶ هزار و ۵۵۶ تومان
کشاورزی و منابع طبیعی ۹۲ هزار و ۶۳۴ تومان
امور قضایی ۹۰ هزار و ۱۹۴ تومان
مسکن و عمران ۷۹ هزار و ۵۲ تومان
منابع آب ۶۲ هزار و ۴۱۹ تومان
بازرگانی ۲۱ هزار و ۶۶۲ تومان
انرژی ۲۱ هزار و ۵۲۶ تومان
صنعت و معدن ۱۲ هزار و ۷۶۷ تومان
قانونگذاری ۹هزار و ۶۳۳ تومان
محیط زیست ۶هزار و۵۳۵ تومان
ارتباطات وفناوری اطلاعات ۴ هزار و ۴۴۳
روابط کار ۳هزار و ۳۷۸ تومان

با هزینه دولت تقسیم بر تعداد کل جمعیت
صنعت و معدن ۱۲ هزار تومان
آموزش و پرورش ۷۰۰ هزار تومان
مسکن و عمران ۸۰ هزار تومان
بهداشت و درمان ۶۰۰ هزار تومان
محیط زیست و هوا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید