ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۰ ب.ظ
قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور
ماده واحده – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی‌و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌گردند. ‌تأسیس ده یاریهای مذکور به هیچ وجه مانع اقدامات […]

ماده واحده – به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی‌و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمانها نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌گردند.

‌تأسیس ده یاریهای مذکور به هیچ وجه مانع اقدامات و کمکهای دولت در جهت رسیدگی به عمران و آبادی روستاهای مذکور نخواهد شد.

‌تبصره ۱ – آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی ده یاریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – اساسنامه و تشکیلات و سازمان ده یاریها توسط وزارت کشور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره ۳ – بودجه ده یاریها و اعتبارات مورد نیاز اداره امور روستا با پیشنهاد ده یار به تصویب شورای اسلامی روستا خواهد رسید.

‌تاریخ تصویب ۱۳۷۷٫۴٫۱۴

‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۷٫۴٫۱۷


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید