ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۸ ب.ظ
قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده -(اصلاحی ۲۶/۰۱/۱۳۸۸) تمام وزارتخانه‌ها‚ شرکتها‚ موسسات و سازمانهای دولتی‚مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است‚ همچنین‌نیروهای مسلح (‌نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در […]

ماده واحده -(اصلاحی ۲۶/۰۱/۱۳۸۸) تمام وزارتخانه‌ها‚ شرکتها‚ موسسات و سازمانهای دولتی‚مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است‚ همچنین‌نیروهای مسلح (‌نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام‌وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل‚ به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.

تبصره ۱ – مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی از آنان شاکی باشند نخواهد شد.

تبصره ۲ – کارشناسان حقوقی موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی و در موارد یاد شده بدون الزام به‌دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آئین‌نامه اجرائی این قانون‌مشخص می‌شود‚ با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.

تبصره ۳ – آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۸/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید