ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ | ۱۸:۱۰ ب.ظ
گفتگوی اختصاصی با دکتر جواد طهماسبی
ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی چیست؟
جواد طهماسبی
پس از امضای منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور نظرات مختلفی در زمینه این منشور و ضمانت های اجرایی آن در بین حقوقدانان کشور بوجود آمده است . در همین زمینه با دکتر جواد طهماسبی از حقوقدانان برجسته کشور گفتگویی انجام دادیم.

پس از امضای منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور نظرات مختلفی در زمینه این منشور و ضمانت های اجرایی آن در بین حقوقدانان کشور بوجود آمده است . در همین زمینه با دکتر جواد طهماسبی از حقوقدانان کشور گفتگویی انجام دادیم.

کافه حقوق: ارزیابی کلی شما درباره منشور حقوق شهروندی چیست؟

منشور حقوق شهروندی خوب است و در واقع قرین با قانون اساسی و تکرار قانون اساسی است اما آن چه که مهم است اداره شایسته کشور است که باید در عمل اجرایی شود. اگر مواد ۱۹ تا ۲۴ منشور حقوق شهروندی اجرایی شود حقوق شهروندی اجرا شده است اما مهم این است که ابزار و زیرساخت ها فراهم شود.

کافه حقوق: ضمانت اجرایی این منشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

این منشور قید جدیدی ندارد که ضمانت اجرا داشته باشد و بسیاری از مواد آن در قانون اساسی آمده است و علی القاعده ضمانت اجرایی خاصی ندارد. و تنها در بخش دولتی قابلیت اجرایی دارد.

کافه حقوق: به نظر شما امضای این منشور توسط رییس جمهور با توجه به این که برخی از مواد منشور مربوط به سایر قوا از جمله قوه قضاییه می باشد اصل تفکیک قوا را زیر سوال نمی برد؟

قطعا دولت نمیتواند تصمیم گیرنده در مورد وظایف سایر قوا باشد و این خلاف اصل تفکیک قوا می باشد و خارج از اختیارات دولت است و دولت تنها می تواند این منشور را در حوزه دستگاه های اجرایی و تحت امر خود به اجرا گذارد.

کافه حقوق: آیا شما این اقدام رییس جمهور را صرفا یک اقدام تبلیغاتی در نزدیکی انتخابات می دانید یا می توان آن را یک گام مهم حقوقی در راستای حفظ حقوق شهروندی دانست؟

به نظر من هرکس که گامی در راستای حقوق مردم بردارد خدمت بزرگی کرده است هرچند که در قالب منشور حقوق شهروندی باشد و جای تقدیر دارد.

 

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید