ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
معرفی کتاب:
معرفی کتاب «اینترپل و مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات»
قاچاق بین المللی تسلیحات به عنوان یکی از اصلی ترین جنایات سازمان یافته بین المللی ، هر ساله هزاران قربانی را درگیر خود کرده و با خود انواع جنایات سازمان یافته بین المللی دیگر هم چون پولشویی ، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را به همراه دارد. در این میان ، سازمان اینترپل به عنوان تنها سازمان بین المللی دارای صلاحیت انتظامی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات تلقی می شود.

گروه علمی کافه حقوق: قاچاق بین المللی تسلیحات به عنوان یکی از اصلی ترین جنایات سازمان یافته بین المللی ، هر ساله هزاران قربانی را درگیر خود کرده و با خود انواع جنایات سازمان یافته بین المللی دیگر هم چون پولشویی ، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را به همراه دارد. در این میان ، سازمان اینترپل به عنوان تنها سازمان بین المللی دارای صلاحیت انتظامی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات تلقی می شود. سازمان اینترپل در مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات ، نقش یک هماهنگ کننده ی فراملی واحدهای انتظامی ملی و بین المللی چون یوروپل را ایفاء می کند. سازمان مزبور با انجام موفقیت آمیز طرح های عملیاتی چون رمپ، اوزالاما و ایرکاپ در سال های اخیر توانسته است در کاهش قاچاق بین المللی تسلیحات نقش کلیدی را ایفاء نماید به نحوی که نمی توان همتراز اجرایی آن را در سطح بین المللی مطرح نمود . نتیجه گیری کتاب حاضر بدین صورت است که به منظور مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات در اینترپل ، رعایت سه مرحله ی درخواست ردیابی تسلیحات قاچاق شده ، صدور اعلان نارنجی و هماهنگی واحدهای انتظامی ملی و منطقه ای در اینترپل ضروری می باشد ضمن آن که ساز و کارهای اینترپل در این چارچوب یعنی برنامه تسلیحات گرم اینترپل ، نظام ثبت و ردیابی تسلیحات غیرقانونی و سیستم ردیابی الکترونیکی اینترپل بایستی مدنظر قرار بگیرد.
کتاب اینترپل و مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات مبتنی بر سه فصل می باشد که در فصل اول به مفهوم قاچاق تسلیحات از منظر حقوق بین الملل و اسنادهای حقوقی بین المللی و سازمان های مربوطه ذی صلاح در زمینه مبارزه با قاچاق بین المللی پرداخته می شود. در فصل دوم به ساز و کارهای موجود در اینترپل برای مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات از جمله درخواست ردیابی تسلیحات گرم اینترپل و شبکه ی اطلاعات بالستیک اینترپل و نیز عملیاتی چون رمپ، ایرکاپ و اوزالاما در زمینه مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات، نکاتی در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد . در فصل پایانی نیز به چالش ها و خلاءهای عملیاتی اینترپل در مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات، نکاتی بیان شده است.

شناسنامه اثر:

عنوان:اینترپل و مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات
مولف : سید مصطفی کازرونی
نوبت چاپ : ۲۰۱۶
انتشارات : Lambert Academic Publishing
صفحات : ۵۶
محل انتشار : آلمان


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید