ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
معرفی کتاب:
معرفی کتاب «نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف»
نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی بین المللی می باشد که از جنبه های مختلف قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت.کتاب نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در قالب چهار فصل به بررسی ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد.

گروه علمی کافه حقوق: نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی بین المللی می باشد که از جنبه های مختلف قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو  می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.

کتاب نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در قالب چهار فصل به بررسی ابعاد مختلف نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد. در فصل نخست به مفهوم تسلیحات متعارف و تفکیک آن از تسلیحات کشتارجمعی، عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر و ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف پرداخته می شود. در فصل دوم به عملکرد چند سازمان بین المللی و دولت از جمله سازمان ملل متحد ، سازمان های منطقه ای چون اتحادیه اروپایی و اتحادیه آفریقایی و دولت از جمله جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده و فدراسیون روسیه ، در فصل سوم به بررسی ابعاد کاربرد تسلیحات متعارف از چهار جنبه ی حقوق بشری ، حقوق بشردوستانه ، حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق بین المللی کیفری پرداخته می شود و در فصل انتهایی و پایانی نیز به موضوع چالش ها و خلاءهای نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از جنبه های مختلف ماهوی و شکلی پرداخته می شود.

مشخصات اثر:

عنوان: نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

مولف: دکتر عباس تدینی – سید مصطفی کازرونی

نوبت چاپ : اول ۱۳۹۵

انتشارات : شهردانش

تعداد صفحات : ۶۰۹ صفحه


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید