ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد برگزار می کند:
سومین همایش ««بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی »»
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در بهمن ماه اقدام به برگزاری سومین همایش ««بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی »» کرده است.

کافه حقوق: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد برگزار می کند:

سومین همایش ««بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی »»

محورهای همایش:

آسیب شناسی مبارزه با فساد در ایران و ارائه پیشنهادهای راهبردی

ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

مصادیق و اشکال فساد اداری

راهکارهای مبارزه با فساد براساس آموزه های اسلامی

دولت الکترونیک و مبارزه با فساد

سوء استفاده از شخصیت حقوقی شرکت برای مقاصد فساد مالی و اقتصادی

آسیب شناسی خصوصی سازی شرکتهای دولتی در زمینه بروز فسادهای مالی

بسترهای فساد درشرکتهای دولتی، بانکها و موسسات مالی و اقتصادی

بسترهای فساد در نظام دادرسی ایران

تحلیل جرم شناسانه فساد مالی کارکنان دولت

کارآمدی و ناکارآمدی طرحهای مبارزه با فساد در ایران

نقش و وظیفه دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد مالی و اداری

 وضعیت قرارداد مبتنی بر فساد

مقالات مرتبط با موضوع همایش

سایر مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری

زمان برگزاری همایش: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

آخرین مهلت ثبت نام: ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۵

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵

اعلام نتایج داوری: ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۵


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید