ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
معرفی اساتید حقوقی:
معرفی اساتید حقوق/ دکتر سید حسین صفایی
در ادامه معرفی اساتید حقوقی توسط سایت کافه حقوق در این گزارش به معرفی یکی از اساتید برجسته در حوزه حقوق خصوصی و خانواده جناب دکتر سید حسین صفایی می پردازیم.

گروه علمی کافه حقوق: در ادامه معرفی اساتید حقوقی توسط سایت کافه حقوق در این گزارش به معرفی یکی از اساتید برجسته در حوزه حقوق خصوصی و خانواده جناب دکتر سید حسین صفایی می پردازیم.

دکتر سیدحسن صفایی، فرزند حجت‌الاسلام سیداحمد صفایی، در سال ۱۳۱۲ در شهر قزوین زاده شد. بعد از طی دوره‌های ابتدایی و متوسطه در همان شهر، به تهران آمد و به دانشکده یالهیات دانشگاه تهران رفت. در سال ۱۳۳۲ مقطع کارشناسی را به اتمام رساند و بلافاصله در دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته شد و لیسانس قضایی را با اخذ رتبه ی اول دریافت کرد.

سوابق تحصیلی:

سوابق تحصیلی او عبارت است از:

دکترای حقوق خصوصی با ارائهٔ پایان‌نامه‌ای تحت عنوان «حمایت محجورین در حقوق تطبیقی» از دانشگاه پاریس۱۳۴۴

شهادتنامه‌های دکترای حقوق قضایی از دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران(۱۳۴۰)

کارشناسی ارشد حقوق تطبیقی از دانشکدهٔ بین‌المللی تطبیقی شهر استراسبورگ (۱۳۴۲-۱۳۴۴)

کارشناسی حقوق تطبیقی از دانشکده ی حقوق دانشگاه پاریس،

کارشناسی آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه

مدرک تخصصی دوره ی حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج ((۱۳۵۶)

دروس تدریسی

دکتر صفایی معمولاً دروس ذیل را تدریس می‌کند:

حقوق مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق تطبیقی و داوری‌های بین‌المللی.

کتب تألیفی و ترجمه‌ای

برخی آثار تألیفی و تحقیقی وی عبارتند از:

۱. حمایت از محجورین در حقوق تطبیقی (به فرانسه)

۲. حقوق مدنی جلد اول، حقوق اشخاص و اموال،انتشارات میزان،۱۳۹۲

۳. حقوق مدنی جلد دوم،قواعد عمومی قرار دادها،انتشارات میزان،۱۳۹۴

۴. مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ۱۳۵۵

۵. نهادهای اساسی در حقوق ایالات متحده آمریکا ترجمه ۱۳۵۰

۶. حقوق ایالات متحده آمریکا ترجمه ۱۳۶۹

۷. نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ترجمه با همکاری دکتر عزت‌الله عراقی و دکتر محمد آشوری

۸. حقوق خانواده در دو جلد،با همکاری دکتر اسدالله امامی، ۱۳۷۰

  1. مختصر حقوق خانواده با همکاری دکتر اسدالله امامی،نشر میزان،۱۳۹۵
  2. حقوق اشخاص و حمایت از محجورینبا همکاری دکتر مرتضی قاسم زاده،انتشارات سمت
  3. مسئولیت مدنی:الزامات خارج از قرارداد با همکاری دکتر حبیب الله رحیمی،انتشارات سمت
  4. حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات میزان

مقالات

۱. مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دیدگاه‌های حقوق قضایی» تابستان۱۳۹۱ – شماره ۵۸ (علمی-پژوهشی)

۲. اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد؛ نویسندگان: صفایی، سیدحسین – الفت، نعمت‌الله؛ نشریه: علوم انسانی» نامه مفید» شهریور ۱۳۸۹ – شماره ۷۹ (علمی-پژوهشی)

۳. معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران؛ نویسندگان: صفایی، سیدحسین – مظاهری کوهانستانی، رسول – عیسائی تفرشی، محمد؛ نشریه: علوم انسانی» مدرس علوم انسانی» زمستان ۱۳۸۶ – شماره ۵۴ (علمی-پژوهشی)

۴. وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)» تیر ۱۳۶۰ – شماره ۲۲

۵. ارث کودکان آزمایشگاهی؛ نویسندگان: صفایی، سیدحسین – علوی قزوینی، سیدعلی؛ نشریه: حقوق» اندیشه‌های حقوق خصوصی» پاییز و زمستان ۱۳۸۵ – شماره ۱۱ (علمی-ترویجی)

۶. مطالعهٔ تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط؛ نویسندگان: صفایی، سیدحسین – صادقی، محسن – محسنی، حسن؛ نشریه: علوم انسانی» مدرس علوم انسانی» پاییز ۱۳۸۵ – شماره ۴۷ (علمی-پژوهشی)

۷. کنوانسیون بیع بین‌المللی و مسئلهٔ الحاق ایران به آن؛ سخنران: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: علوم انسانی» نامه مفید» اسفند ۱۳۸۴ – شماره ۵۲ (علمی-پژوهشی)

۸. ارزش اثباتیِ شهادت در حقوق خصوصی؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین – مترجم: رحیمی، حبیب‌الله؛ نشریه: حقوق» پژوهش حقوق و سیاست» زمستان ۱۳۸۳ – شماره ۱۳ (علمی-ترویجی)

۹. نظریه تضامن در اجرای حق شفعه و ارث خیار؛ نویسندگان: صفایی، سیدحسین – امیری، محمدرضا؛ نشریه: حقوق» اندیشه‌های حقوق خصوصی» پاییز و زمستان ۱۳۸۳ – شماره ۷ (علمی-ترویجی)

۱۰. محدودیت‌های مربوط به حقوق مالی بیگانگان در قوانین ایران؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» حقوقی بین‌المللی» پاییز و زمستان ۱۳۶۸ – شماره ۱۱

۱۱. مداخله در امور کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین‌الملل؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» حقوقی بین‌المللی» پاییز و زمستان ۱۳۶۷ – شماره ۹

۱۲. مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» حقوقی بین‌المللی» زمستان ۱۳۶۴ – شماره ۴

۱۳. قوهٔ قاهره یا فورس ماژور (بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل و قراردادهای بازرگانی بین‌المللی؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» حقوقی بین‌المللی» تابستان ۱۳۶۴ – شماره ۳

۱۴. استناد به استفاده ی بلاجهات با وجود رابطه ی قراردادی؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق حقوقی بین‌المللی» بهار ۱۳۶۴ – شماره ۲

۱۵. تحلیل نمایندگی ناشی از تنفیذ در حقوق انگلیس، اسلام و ایران؛ نویسندگان: صفایی، سیدحسین – تفرشی، محمدعیسی – قنواتی، جلیل؛ نشریه: علوم انسانی» مدرس علوم انسانی» زمستان ۱۳۸۰ – شماره ۲۱ (علمی-پژوهشی)

۱۶. تولید مثل مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق فرانسه و ایران؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)» تابستان ۱۳۸۳ – شماره ۶۴ ۱۷. آکادمی بین‌المللی حقوق تطبیقی و چهاردهمین کنگرهٔ بین‌المللی حقوق تطبیقی؛ گزارشگر: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)» تیر ۱۳۷۳ – شماره ۳۲

۱۸. قیمومت شخص حقوقی و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)» زمستان ۱۳۷۸ – شماره ۴۶

۱۹. سخنی چند دربارهٔ نوآوری‌ها و نارسایی‌های قانون داوری تجاری بین‌المللی؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)» تابستان ۱۳۷۷ – شماره ۴۰ ۲۰. گزارشی از چهاردهمین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی؛ گزارشگر: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)» بهمن ۱۳۷۳ – شماره ۳۳

۲۱. تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های بین‌المللی؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)» دی ۱۳۷۲ – شماره ۳۰

۲۲. حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ سخنران: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)» بهمن ۱۳۷۰ – شماره ۲۷

۲۳. پیش‌گفتار؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)» بهمن ۱۳۷۰ – شماره ۲۷

۲۴. شرح و نقدی بر ماده ی ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۶۹ – شماره ۲۵

۲۵. یادی از استاد رنه داوید؛ نویسنده: صفایی، سیدحسین؛ نشریه: حقوق» دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)» دی ۱۳۶۹ – شماره ۲۵


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید