ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۹ ق.ظ
موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند:
سلسله نشست های مدیریت پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی
پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. در این راستا مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی ، معاونت پیشگیری از وقوع جرم با همکاری موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی نشستی را با این موضوع برگزار می کند.

گروه علمی کافه حقوق: پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. در ایران، هنوز فقدان سیاست گذاری جامع در این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی ، معاونت پیشگیری از وقوع جرم با همکاری موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی برگزار می کند:

سلسله نشست های مدیریت پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی

نشست سوم با موضوع «همکاری بین نهادی با تاکید بر نحوه مشارکت سازمان های مردم نهاد»

محورهای مباحث نشست سوم: 

تبیین ضوابط و چالش های مشارکت سمن ها در پیشگیری از جرم

مشکلات و عوامل ساختاری و فرهنگی موثر در مشارکت سمن ها در پیشگیری

نقد و بررسی تجربه مشارکت سمن ها در پیشگیری از جرم

با حضور اساتید:

دکتر امرالله امانی (مشاور مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه)

دکتر غلامرضا محمد نسل (عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین)

دکتر سید حسن موسوی چلک (رئیس انجمن مددکاری اجتماعی)

دکتر رضا زهروی (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

زمان: دوشنبه ۲ اسفند ساعت ۱۴

مکان: خ قدس، ابتدای طالقانی پ ۵۹۰ سالن طبقه دوم موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران

با اعطای گواهی موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران

 

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید