ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار می کند:
نشست علمی، تخصصی «چالش های فراروی منشور حقوق شهروندی»
ز زمانی که منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور روحانی مطرح شد، دغدغه های اجرایی منشور حقوق شهروندی نیز محل بحث شده است. به گفته برخی کارشناسان، اگر این منشور به یک مطالبه عمومی مبدل نشود، چه بسا که با تغییر دولتها این منشور نیز وانهاده شود؛ چرا که در قانون ضمانتهای اجرایی آن پیش بینی نشده است.

گروه علمی کافه حقوق: از زمانی که منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور روحانی مطرح شد، دغدغه های اجرایی منشور حقوق شهروندی نیز محل بحث شده است. به گفته برخی کارشناسان، اگر این منشور به یک مطالبه عمومی مبدل نشود، چه بسا که با تغییر دولتها این منشور نیز وانهاده شود؛ چرا که در قانون ضمانتهای اجرایی آن پیش بینی نشده است…

در این راستا، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید، در نشستی علمی،  تخصصی «چالشهای فراروی منشور حقوق شهروندی» را واکاوی می کند. این نشست علمی در روز دوشنبه ۲ اسفند ساعت ۱۰:۳۰ در محل دانشگاه مفید، تالار دکتر ناصر قربان نیا برگزار می شود. سخنرانان این نشست، دکتر محمد هاشمی، استاد بازنشسته حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دکتر سیدعلی میرموسوی، دانشیار و رییس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید، می باشند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید