ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی مطرح کرد
واژه شناسی جدید؛ گلایه از بعضی فضاسازی ها
سخنگوی شورای نگهبان پیرامون ایرادات قانونی این شورا بر برخی مواد برنامه ششم توسعه و فضاسازی های رسانه ای درباره عملکرد شورا در صفحه شخصی خود نکاتی را نوشت.

گروه سیاسی کافه حقوق: سخنگوی شورای نگهبان پیرامون ایرادات قانونی این شورا بر برخی مواد برنامه ششم توسعه و فضاسازی های رسانه ای درباره عملکرد شورا در صفحه شخصی خود نوشت:


بدعت یعنی آنچه در گذشته وجود داشته و شما عمل می کردید اما امروز ناگهان شخصی خوشش نیامده و آنرا بدعت خوانده است، فارغ از اینکه چه استدلالی در پس آن وجود داشته است.
عذر بدتر از گناه یعنی اینکه کسی کار اشتباهی را مرتکب شده و شما باید به جای او عذر خواهی کنی؟! از این پس مطهرات را باید با آب کر شست! و طرفه آنکه هر اقدام قانونی چنان گناهی است که با آب کر هم پاک نمی شود وبایدش تا همه را عذر نهی.
پس در این فضای واژگونی الفاظ و معانی، بهتر آن باشد تا فرهنگ نامه ها را هفت آب بشوییم و طرحی نو دراندازیم، چونکه خاقان را میلی دیگر آمده است!


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید