ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
معرفی کتاب:
کتاب «تاملی در مناسبات دولت و شهروند ؛ گذار از دولت مطلقه به دولت مشروطه»
قدرت سیاسی چگونه شکل می­گیرد و چگونه اعمال می­شود؟ رعیت چگونه به حقوق خود آشنا شده و به مردم و سپس شهروند ارتقا می­یابد؟ تعامل بین قدرت سیاسی و مردم چگونه متحول و تنظیم می­شود؟ دولت مدرن چگونه به وجود می­آید و مراحل تحول و تکامل خود را طی می­کند؟ پرسش­هایی از این دست، دغدغه نگارندگان اثر پیش رو است تا با بازکاوی مفاهیم قدیم در قالب­های جدید و با بهره­گیری از تجارب سایر ملل، چگونگی گذار از دولت مطلقه به دولت مشروطه را مرور کنند.

گروه علمی کافه حقوق: قدرت سیاسی چگونه شکل می­گیرد و چگونه اعمال می­شود؟

رعیت چگونه به حقوق خود آشنا شده و به مردم و سپس شهروند ارتقا می­یابد؟

تعامل بین قدرت سیاسی و مردم چگونه متحول و تنظیم می­شود؟

دولت مدرن چگونه به وجود می­آید و مراحل تحول و تکامل خود را طی می­کند؟

پرسش­هایی از این دست، دغدغه نگارندگان اثر پیش رو است تا با بازکاوی مفاهیم قدیم در قالب­های جدید و با بهره­گیری از تجارب سایر ملل، چگونگی گذار از دولت مطلقه به دولت مشروطه را مرور کنند.

نگارندگان با اذعان به اینکه تأمل در مناسبات شهروندان و دولت از زوایای گوناگون قابلیت بررسی و تدقیق دارد، کوشیده­اند در جهت اثبات این ادعا پیش روند که گذار از دولتی مطلقه به مشروطه، به مثابه ایده­ای راه­گشا و ناگریز، به تقویت جایگاه شهروندان در مواجهه با دولت می­انجامد و زمینه توزیع منطقی و خردمندانه قدرت را در سطح جامعه سیاسی، فراهم می­آورد.

باری در این کتاب، نویسندگان با بیان تدابیر هنجاری، ساختاری و رفتاریِ محدود و مشروط کردن قدرت سیاسی مطلقه، در صدد ارایه الگویی از مهار قانونمند و مسالمت آمیز دولت مطلقه و پاسخگو نمودن آن در چهارچوب ارتقای حقوق مردم هستند. افزون بر تدابیر یاد شده، تجارب گذار از دولت مطلقه به دولت مشروطه را، که تحدید، توزیع و پراکندگی قدرت هدف اصلی آن است، در سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه بازخوانی کرده و الگوهای عملی از این تجارب مطرح ساخته­ اند.

کتاب پیش رو، افزون بر خوانندگان علاقمند به مسائل سیاسی برای دانش پژوهان رشته‌های حقوق عمومی، علوم سیاسی،  جامعه شناسی، می­تواند سودمند واقع شود.

شناسنامه اثر

عنوان: تاملی در مناسبات دولت و شهروند ؛ گذار از دولت مطلقه به دولت مشروطه

نویسنده: دکتر حسین رحمت الهی – دکتر احسان آقامحمد آقایی

 

قطع: وزیری

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۳۵۱

شابک (isbn): 978-600-114-384-7

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید