ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
راهکارهای پیشگیری از جرم:
بهداشت قضایی، رویکرد پیشگیری بهتر از درمان در حقوق
عباس شیرمحمدی
با توجه به اوضاع و احوال جاری به نظر می رسد نظریه بهداشت قضایی در سیستم های مختلف فرهنگی ،ا جتماعی و اجرایی به منظور پالایش جامعه از فساد و تباهی امری غیر قابل اجتناب و می توان گفت رویکردی تازه در راستای اصلاح جامعه کنونی ماست که شاید سو ء مدیریت ها یا مدیریت های ضعیف و ناصحیح در عرصه های مختلف عمومی و خصوصی کشور و یا با اعمال نفوذ های احتمالی ، اعمال قوانین و مقررات در رفتار با مجرمین و تشکیل پرونده در محاکم حقوقی وقضایی نسبت مستقیم دارد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: با توجه به اوضاع و احوال جاری به نظر می رسد نظریه بهداشت قضایی در سیستم های مختلف فرهنگی ،ا جتماعی و اجرایی به منظور پالایش  جامعه از فساد و تباهی امری غیر قابل اجتناب و می توان گفت رویکردی تازه در راستای اصلاح جامعه کنونی ماست که شاید سو ء مدیریت ها یا مدیریت ها ضعیف و ناصحیح در عرصه های مختلف عمومی و خصوصی کشور و با با اعمال نفوذ های احتمالی  اعمال قوانین و مقررات در رفتار با مجرمین و تشکیل پرونده در محاکم حقوقی وقضایی نسبت مستقیم دارد و موجب افزایش نا رضایتی ، تضییع حقوق ،آحاد مردم می گردد.

 از آن جمله می توان به صدور دسته چک های غیر مسولانه ، مدرک جعلی ، فروش املاک ، اموال و خودروها واهی تحت عناوین فریبکارانه ، متقلبانه ، عدم ایفای تعهدات در قرارداها و قراردادهای صوری ، گران فروشی ، کم فروشی ، بازرهای تصنعی ، ربا خواری ، رشوه خواری در یک کلمه به عبارت کلی و رسا تر حکمیت روابط بر ضوابط که همه و همه ناشی از فرآیند پیچیده و فقدان پایبندی و التزام به قوانین و مقررات هر چند غیر جامع ، رها شدگی و غیر قابل کنترل نمودن عرصه های مختلف اجرایی است که امروزه این مهم خود را در قالب انبوه پرونده های قضایی ، حقوقی ، تعزیراتی  نمایان ساخته و فرصت های بسیاری را از محاکم می گیرد.

لذا رعایت بهداشت قضایی که مفهوم آن عبارت است از حسن انجام وظیفه در چهار چوب قوانین مسلم و تاکید بر اعمال نظارت و کنترل در عملکردهاست نه آنکه منتظر و مترصد وقوع اتفاقات و حوادث گوناگون حقوقی بوده و با متعدیان به حریم جامعه و اموال عمومی در یک فرآیند طولانی  برخورد که اثر بخشی آن نیز در اذهان و افکار عمومی به حداقل کاهش یابد .

اندیشه هدفمند و اثر گذار در پیشگیری از انواع بزهکاری هاست چرا که نوع جرم ومحیط فیزیکی ، اجتماعی پیرامون آن در واقع گویای مثلث جرم  یعنی بزهکار ، بزه دیده ، موقعیت ارتکاب بزه است که در هر برنامه پیشگیرانه باید این سه بعد را همزمان در کنار هم مورد تامل و توجه قرار دهیم تا این برنامه ها به هدف فرد ی که همانا اصلاح مجرم در نهایت اصلاح گری جامعه است پیشگیری که از مولفه های بهداشت قضایی است به معنای بکار گیری شیوه های موثر برای جلوگیری از امکانات ناخواسته و ناشایست به دور از شاخصه های وزین ، متین و قوانین مدون است .

بکار بردن روش های احتیاطی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلا فرد به اختلال و نا هنجاری در هر یک از ابعاد سه گانه مذکور قابل تصور است در این راستا یکی از روش های رسیدن به هدف پیشگیری از جرم آگاهی دادن به مردم نسبت به مجموعه ی عوارض و پیامدهای آن توصیه ،تاکید و اطلاع رسانی لازم که به یاری خداوند سبحان طی سال جاری در حد توان این امکان به همت بسیجیان حقوقدان صورت عملی یافت .

اما چه باید کرد ؟ جه کارهای را باید انجام داد ؟ که اساسا اتفاقات زیانبار و خسارت آمیز در جامعه به حداقل ممکن و ضریب قابل قبول تنزل یابد . چگونه باید  رفتارهای مطلوب برای کلاهش فرصت های مجرمانه و موقعیت های تباه ساز و وسوسه انگیز را برای آحاد جامعه  ایجاد ، تقویت ، توسعه ، ارتقا داد ؟ پاسخ این سوال در مفهوم عمیق آن در بهداشت قضایی در پیوند با دین باوری ، دین گفتاری ، دین رفتاری ، دین یاوری نهفته است .


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید