ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
معرفی کتاب حقوقی:
کتاب اعتراض ثالث به ضبط و مصادره اموال
ین کتاب محتوی سه فصل می‌باشد. فصل اول کتاب در رابطه با مرجع اعتراض توضیحاتی ارائه داده است که این توضیحات عبارت است از (مرجع رسیدگی به اعتراض، تجدیدنظرخواهی اشخاص ثالث نسبت به اموال ضبط‌شده در پرونده‌های موادمخدر، مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص ضبط خودروی حامل مواد مخدر).

گروه علمی کافه حقوق: این کتاب محتوی سه فصل می‌باشد. فصل اول کتاب در رابطه با مرجع اعتراض توضیحاتی ارائه داده است که این توضیحات عبارت است از (مرجع رسیدگی به اعتراض، تجدیدنظرخواهی اشخاص ثالث نسبت به اموال ضبط‌شده در پرونده‌های موادمخدر، مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص ضبط خودروی حامل مواد مخدر). فصل دوم کتاب به شیوه اعتراض اختصاص‌یافته است و مباحث آن عبارت است از (رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص ضبط خودروی حامل موادمخدر مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض ثالث مطابق ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست است، لزوم منجر بودن دعوی معترض ثالث و…)؛ و فصل سوم کتاب نیز نحوه رسیدگی و صدور رأی را بیان داشته است و مباحث آن (لزوم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، لزوم منجر بودن حکم رد مال به معترض ثالث، استرداد خودرو به معترض ثالث به‌عنوان مستثنیات دین برخلاف موازین قانونی) می‌باشد.

نویسندگان: دکتر حسین ذبحی، دکتر علیرضا مظلومی رهنی

ناشر: مجد

سال انتشار: ۱۳۹۵

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید