ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰ ب.ظ
جزئیات نرخ دیه در سال ۱۳۹۶
نرخ دیه سال ۹۶ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، نرخ دیه سال ۹۶ به روایت آمار و ارقام به شرح زیر است:

دیه کامل :۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰

یک ده هزارم:۲۱۰۰۰

یک هزارم:۲۱۰/۰۰۰

یک صدم:۲/۱۰۰/۰۰۰

نیم صدم:۱/۰۵۰/۰۰۰

یک دهم درصد:۲۱۰/۰۰۰

دو دهم درصد:۴۲۰/۰۰۰

سه دهم درصد:۶۳۰/۰۰۰

چهار دهم درصد:۸۴۰/۰۰۰

پنج دهم درصد:۱/۰۵۰/۰۰۰

شش دهم درصد:۱/۲۶۰/۰۰۰

هفت دهم درصد۱/۴۷۰/۰۰۰

هشت دهم درصد:۱/۶۸۰/۰۰۰

نه دهم درصد:۱/۸۹۰/۰۰۰

یک صدم دیه کامل :۲/۱۰۰/۰۰۰

دو درصد دیه:۴/۲۰۰/۰۰۰

سه درصد دیه:۶/۳۰۰/۰۰۰

چهار درصد دیه:۸/۴۰۰/۰۰۰

پنج درصد دیه:۱۰/۵۰۰/۰۰۰

شش درصد دیه:۱۲/۶۰۰/۰۰۰

هفت درصد دیه:۱۴/۷۰۰/۰۰۰

هشت درصد دیه:۱۶/۸۰۰/۰۰۰

نه درصد دیه:۱۸/۹۰۰/۰۰۰

ده درصد دیه:۲۱/۰۰۰/۰۰۰

یک دهم دیه:۲۱/۰۰۰/۰۰۰

دو دهم دیه:۴۲/۰۰۰/۰۰۰

سه دهم دیه:۶۳/۰۰۰/۰۰۰

چهار دهم دیه:۸۴/۰۰۰/۰۰۰

پنج دهم دیه:۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰

شش دهم دیه:۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰

هفت دهم دیه:۱۴۷/۰۰۰/۰۰۰

هشت دهم دیه:۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰

نه دهم دیه:۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰

نصف دیه کامل:۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰

ثلث دیه کامل:۷۰/۰۰۰/۰۰۰

ربع دیه کامل:۵۲/۵۰۰/۰۰۰

خمس دیه کامل:۴۲/۰۰۰/۰۰۰

دیه کامل در ماه های حرام: ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ (تومان)


برچسب‌ها: ، ،
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید