ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
معرفی گرایش های ارشد رشته حقوق:
معرفی رشته حقوق تجارت بین‌الملل
حقوق تجارت بین‌الملل را می‌توان مجموعه‌ای از اصول، قواعد و رویه تجاری حاکم بر مبادلات تجاری میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) دانست که از خصیصه فرامرزی برخوردار است، یعنی دارای عنصری خارجی است.

گروه علمی کافه حقوق: با رشد امکانات ارتباطی بین جوامع مختلف، روابط بازرگانی از مرزهای کشورها فراتر رفته و جنبه‌ی بین‌المللی پیدا کرده‌ است. در روابط بازرگانی بین‌المللی به دلیل دخالت عنصر خارجی ، قواعد حاکم بر رابطه و نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از آن، با روابط تجاری داخلی تفاوت پیدا می‌کند.

امروزه همه متفق القول هستند که تجارت در توسعه و رشد اقتصادی دارای اهمیتی انکار ناپذیر است. تجارت بین الملل منجر به تقسیم بین المللی کار و تخصص در بین کشورها شده و زمینه افزایش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. در حال حاضر کشوری از نظر اقتصادی و رفاه عمومی پیشرو است که بتواند در تجارت بین الملل نقش موثری ایفا کند. به دلیل اهمیت تجارت بین الملل و آمیخته بودن آن با مسائل مختلف حقوقی، در دانشکده های حقوق رشته ای به نام حقوق تجارت بین الملل تاسیس شده است.
حقوق تجارت بین‌الملل را می‌توان مجموعه‌ای از اصول، قواعد و رویه تجاری حاکم بر مبادلات تجاری میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) دانست که از خصیصه فرامرزی برخوردار است، یعنی دارای عنصری خارجی است. در متون خارجی از این رشته تحت یکی از این سه نام یاد می کنند: “International Trade Law”, “International Busines Law”, “International Commercial Law”.

این سه گرایش از نظر محتوی تفاوت چندانی با هم ندارند و هر سه منعکس کننده رشته حقوق تجارت بین الملل هستند. در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، این گرایش همانطور که از عنوانش مشخص است، به مسائل تجاری می پردازد و آینده عالی و روشنی دارد؛ چرا که امروزه یکی از عناصر و مؤلفه هایی که دولتها و بویژه مردم ملل گوناگون را به هم مرتبط می سازد، بحث تجارت و روابط تجاری است.
عمده مسائل مطروحه در این رشته همه جدید و عملی و کاربردی هستند که دادگاه های ما با این موضوعات بیگانه اند. اما بیگانه بودن سیستم قضایی نمی تواند مانعی بر راه روند رو به افزایش نفوذ این رشته باشد. در واقع، اقتضائات جدید تجاری در عرصه بین الملل، کشور ما را مانند دیگر کشورها بی نیاز از داشتن متخصص در تمام زمینه های متعدد و مختلف این گرایش نمی سازد.

از این رو خواه ناخواه در آینده نزدیک کشور ما به شدت درگیر مباحث نظری و عملی این رشته خواهد بود. هم اکنون بسیاری از فارغ تحصیلان این رشته به سرعت جذب شرکتهای تجاری سرمایه گذاری می شوند. در بحث نظری نیز به جهت اینکه نیاز به گسترش این رشته هست نیاز شدیدی به داشتن متخصصین این رشته راداریم.

از اهداف رشته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل موارد زیر را می توان نام برد:
– آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات داخلی مربوط به بازرگانی بین المللی ایران
– آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات بین المللی و جهانی مربوط به بازرگانی خارجی کشورها
– آشنایی دانشجویان با عهدنامه ها و اسناد بین المللی مربوط به بازرگانی بین المللی
– آشنایی دانشجویان با سازمانها و موسسات خارجی و بین المللی دست اندر کار بازرگانی بین المللی
– تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی قطب بازرگانی کشور

دروس اختیاری

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ حقوق مالکیت فکری ۱
۲ حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات ۱
۳ حقوق شرکت های تجاری فرا ملی ۱
۴ حقوق نمایندگی ۱
۵ حقوق انتقال فناوری ۱
۶ حقوق رقابت ۱
۷ تعارض قوانین و صلاحیت محاکم بین المللی ۱
۸ فقه قراردادهای تجارت بین المللی ۱
۹ حقوق بورس ۱
جمع: ۹

دروس اجباری

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ حقوق قراردادهای بین الملل (۱) – شرایط انعقاد ۱
 

 

۲

حقوق قراردادهای بین الملل (۲) – آثار ۲
۳ پرداخت های بین المللی و تضمین های آن ۲
۴ حقوق نفت و گاز ۲
۵ داوری بازرگانی بین المللی ۲
۶ بیمه های بازرگانی بین المللی ۱
۷ حقوق سازمان تجارت جهانی ۲
۸ حقوق حمل و نقل ۲
۹ مسئولیت مدنی در تجارت بین الملل ۲
۱۰ حقوق سرمایه گذاری خارجی ۱
۱۱ حقوق تجارت الکترونیک ۱
۱۲ متون حقوقی ۲
۱۳ تنظیم قراردادهای بین المللی ۱
۱۴ سمینار ۱
جمع: ۲۲

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید