ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۶ ق.ظ
یادداشت های پیشگیری از جرم:
مهاجرت های بی رویه و جرم
منصوره حسینی
درکشورهای در حال توسعه، مهاجرت روستائیان به جوامع شهری، در حقیقت انتقال فقر روستاها به شهرهاست. این توده انبوه انسانی که در مرحله تحول از زندگی روستایی به شهری قرار میگیرند برای تطبیق و تثبیت وضع موجود خویش از نظر اقتصادی واجتماعی ناگزیرند در حاشیه ی شهر ها زندگی کنند.

گروه اجتماعی کافه حقوق: درکشورهای در حال توسعه، مهاجرت روستائیان به جوامع شهری، در حقیقت انتقال فقر روستاها به شهرهاست. این توده انبوه انسانی که در مرحله تحول از زندگی روستایی به شهری قرار میگیرند برای تطبیق و تثبیت وضع موجود خویش از نظر اقتصادی واجتماعی ناگزیرند در حاشیه ی شهر ها زندگی کنند.
افزایش جمعیت، مهاجرت های بی رویهء روستائیان را در پی دارد. این مهاجرت ها و مهاجرتهای جنگی مسائل و دشورایهایی را به بار می آورند از جمله موارد زیر:

۱-شغل های کاذب و فریبندگی و جاذبه های کاذب شهرها موجب فزونی مهاجرت های بی رویه ی روستائیان به شهرهای بزرگ، بخصوص شهرهای مرکز استانها یا مرکز کشور می شود.
۲- مهاجران روستایی که بدون برنانه ریزی قبلی به شهرها می آیند، با بیکاری نامحدود مواجه شده، ناچار به کارهای غیر قانونی و ضد اجتماعی چون:خرید و فروش مواد مخدر، واسطه گری و دلالی و امثال آن تن در می دهند و در نتیجه موجب اشاعه اعتیاد و توزیع مواد مخدر می شوند.

۳- روستائیانی که به فرهنگ و زندگی ساده خود پشت پا زده ، به نقاط شهری روی اورده اند به خاطر نامتناجنس بودن بودن با شیوه ی زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیط های ناماُنوس شهری مر تکب جرم میشوند.

۴- برای بعضی از اقشار مخصوصا تا چند دهه گذشته وابستگی به روستا و انتساب به ده، نوعی ضد ارزش محسوب می شد. نوعی تحقیر اجتماعی را بدنبال داشت؛ تا جایی که واژه دهاتی در اکثر موارد توهین محسوب می شد. بی شک در چنین فرهنگی، فرار از زندگی روستایی و پناه بردن به شهر ارزشمند و مطلوب تلقی میشد.
نزدیک به یک میلیارد نفر در دنیا حاشیه نشین هستند که از این تعداد، ۴۵ میلیون نفر در فقر مطلق به سر می برند، در ایران نیز ۲۰ درصد مردم در مناطق حاشیه شهرها زندگی می کنند و آن طور که پیش بینی شده این رقم به ۴۰ درصد افزایش می یابد.

چنانچه پایتخت ایران را در نظر بگیریم در جامعه شهری تهران جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر شاهد برخورد فرهنگ روستایی و فرهنگ شهری و رفتارهای ناشی از این فرهنگها هستیم. تنوع شهرنشینان این شهر از لحاظ سن،جنس، شغل،سواد،نقش،پایگاه و گروهبندی بسیار متفاوت است و هر کدام با ارزشها،آرمانها،آرزوها و نگرشها یا دیدگاههای گوناگونی روبرویند که در نتیجه شیوه های مختلف زندگی را با شدیدترین تناقض ها در پی دارد. که باعث تنوع ساکنان و چندگونگی جمعیت شده که شهری مانند تهران به صورت شهر اندر شهر درآید و هر گوشه آم با ویزگی های خاص خود به صورت شهری جداگانه به حیات اجتماعی خود ادامه دهد.
جهت ایجاد تعادل و رفع این معضل بایستی رسیدگی به امور روستاها و بالابردن سطح درآمد کشاورزان مورد توجه قرار گیرد و از مهاجرت بی رویه به شهرها جلوگیری شود و عمده ترین گرفتاری ها به مهاجرت های بی رویه باز می گردد. مشکلی که برای شهرهای بزرگ وجود دارد و اشتباه بزرگ این است که عمدتا با معلول مبارزه می شود، توسعه زندانها و امکانات مربوطه، که بنظر میرسد برخورد با معلول است مسئولین باید به فکر برطرف کردن مشکلات و بستر سازی مناسب باشند.
تقویت و بهبود شرایط اقتصادی می تواند سدی باشد در برابر مهاجرت روستاییان به شهرها، چرا که آنها به امید یافتن کار به شهرها می آیند و به همین سبب باید برای کاهش این معضل در سیاست های کلان فاصله بین شهرها و روستاها را کاهش داد. متاسفانه در جامعه ما به حاشیه نشین ها به چشم انسانی نگاه می کنند که خطرناک است اما کسانی که حاشیه نشین هستند انسان هستند و نباید حرمت و کرامت آنها از بین برود.

جامعه شناسان معتقدند با حذف تمرکز در تهران و سرمایه گذاری در روستاها می توان مشکل مهاجرت به کلانشهر ها را حل کرد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید