ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
خشونت شغلی چیست؟
اعمال خشونت آمیز علیه افراد در محیط کار چه جایگاهی در حقوق کیفری دارند؟
هوشنگ امیر
اعمال هرگونه قدرت یا شروع به این کار، به طوری که باعث آسیب به مستخدمی شود، از جمله، هرگونه رفتار یا گفتار تهدیدآمیز که این تصور معقول را درآن مستخدم ایجادکند که در معرض خطر قرار دارد.” همچنین مطابق نظر سازمان بین المللی کار”هر اقدام، رخ داد یا عملی که عدول از رفتار متعارف باشد و شخصی را در جریان کار خود یا مستقیماً به دلیل آن مورد تهاجم، تهدید، آسیب یا صدمه قراردهد”خشونت محیط کار خواهد بود.

گروه اجتماعی کافه حقوق: هنوز پژوهشگران به تعریف واحدی ازخشونت شغلی یاخشونت محل کار نرسیده اند. در بحث خشونت، تعاریف ناگسترده ای که قلمروشان به تهاجم ها و آسیب های فیزیکی محدود می شود، بیان شده است. درحالی که تعاریف گسترده، شامل رفتارهای غیرمادی مانند تهدید،مزاحمت و سوء رفتارهای کلامی و روانی هم می شوند. خشونت شغلی یا خشونت محل کارWork Place Violence به عنوان یکی از مهم ترین مخاطره های شغلی شناخته شده است که می تواند آثار وخیمی برسلامت جسمی و روانی مستمندان (کارمندان و کارگران) بگذارد و هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی را نیز بر سازمانها و نیز کل جامعه تحمیل کند.

در مورد تعریف از محیط کار هم در تعاریف ناگسترده، خشونتهای رخ داده در اداره ها، فروشگاهها، پمپ بنزینها، رستورانها، زندان ها، بیمارستانها و دیگر تأسیسات فیزیکی از این قبیل مورد توجه قرار می گیرد. درحالیکه در تعاریف گسترده، فعالیتهای شغلی که فاقد مکان ثابتی هستند مانند رانندگان، مأموران پلیس، آتش نشانان و خبرنگاران، لوله کش ها، برق کارها و مأموران پست را نیز در بر می گیرد. تعاریف اولیه از خشونت شغلی تنها مردم خارج از محیط کار را به عنوان مرتکبین این نوع خشونت پذیرفته اند که رابطه ی قانونی با محیط کار ندارند مانند سارقین و کسانی که به قصد ارتکاب جرم وارد محیط کارشده اند.

اما تعاریف جدیدتر، خشونت ارتکابی از سوی مشتری و ارباب رجوع،خشونت مستخدم نسبت به مستخدم و خشونت ارتکابی از سوی همسر یا دیگر اعضای خانواده ی مستخدم را نیز دربر می گیرد. گاه منبع خشونت می تواند یک گروه از مردم یا یک سازمان باشد. آماج خشونت می تواند افراد یا اموال آنها باشد. مفهوم خشونت شغلی نه تنها به شرایط زمانی،بلکه به اوضاع اجتماعی و فرهنگی نیز بستگی دارد. با این مقدمات می توان خشونت شغلی را اینگونه تعریف نمود:”شامل رخ دادهایی است که اشخاص در وضعیت های مرتبط با شغل خود در مورد سوء رفتارها، تهدید یا تهاجم قرار می گیرند و امنیت، آرامش یا سلامت آنها به طور صریح یا ضمنی خدشه دار می شود.”

همچنین می توان گفت:” اعمال هرگونه قدرت یا شروع به این کار، به طوری که باعث آسیب به مستخدمی شود، از جمله، هرگونه رفتار یا گفتار تهدیدآمیز که این تصور معقول را درآن مستخدم ایجادکند که در معرض خطر قرار دارد.” مطابق سازمان بین المللی کار”هر اقدام، رخ داد یا عملی که عدول از رفتار متعارف باشد و شخصی را در جریان کار خود یا مستقیماً به دلیل آن مورد تهاجم، تهدید، آسیب یا صدمه قراردهد”خشونت محیط کار خواهد بود.

امروزه این گونه خشونت شغلی بیشتر مورد توجه قرار دارد:

۱)خشونت مجرمانه یا مداخله گرانه (مانند سرقت همراه با آزار یا تهدید)

۲)خشونت مربوط به ارباب رجوع (مانند مشتریان، ارباب رجوع، بیماران، دانشجویان و زندانیان که درجریان دریافت خدمات،دست به اقدام خشونت آمیز می زنند.)

۳)خشونت همکار(یک مستخدم، مستخدم دیگر را مورد تهاجم یا تهدید قرار می دهد.)

۴)خشونت خانگی درمحیط کار(ارتکاب خشونت ازسوی یک عضو خانواده نسبت به یک مستخدم درمحیط کارش)

۵)خشونت سازمانی (اقدامات خشونت آمیز ارتکابی ازسوی یک سازمان علیه مستخدمان یامشتریان آن)

آمارهای خشونت شغلی

به علت عدم گزارش دهی جز قتل،اطلاعات دقیقی درباره ی میزان واقعی خشونت شغلی موجود نیست.فرهنگ شغلی، امنیت شغلی و ترس از بیکار شدن،خجالت کشیدن و شدت عمل خشونت آمیز برتصمیم بزه دیده برای گزارش یا عدم گزارش خشونت شغلی تأثیر می گذارد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید