ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
یادداشت حقوقی:
روش های درمان و اصلاح بزهکاران
زهره غلامعلی زاده
استفاده از روش ها و تکنیک های طبی- درمانی برای آن دسته از بزهکارانی که خود یا خانواده آنان دچار یک سلسله اختلالات زیستی- روانی هستند و ارتکاب جرم عمدتا ناشی از وضعیت خاص زیستی- روانی آنهاست.( روان درمانی، روانکاوی، درمان دارویی، انجام اعمال جراحی از مهم ترین این روش هاست.)

گروه اجتماعی کافه حقوق: همانطور که مستحضر هستید بزهکار یعنی کسی که مرتکب جرم و بزه گردیده است.برای اینکه فردی مرتکب جرم گردد نیاز به عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و….مختلفی است که فرد را به سمت و سوی انجام بزه سوق دهد.پس وقتی یک فرد به عنوان بزهکار مرتکب بزه و جرم می گردد، باید بررسی و کنکاش شود که بر اساس چه عامل یا عواملی دست به رفتار خلاف قانون زده است.شخصیت وی چگونه است و در چه محیطی اعم از خانواده و اجتماع پرورش یافته است و….

بعد از اینکه جنبه های مختلف شخصیت بزهکار و حالت خطرناکی وی با استفاده از روش های علمی و تجربی یعنی انجام آزمایشات مختلف طبی، روان شناختی و آزمایشات روان پزشکی و مطالعات اجتماعی و محیطی مورد شناسایی قرار گرفت و علل و عوامل بزهکاری وی مشخص گردید، از شیوه ها و روش های مختلف به منظور اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن وی می توان استفاده کرد.

مهم ترین این روش ها عبارتند از:

استفاده از روش ها و تکنیک های طبی درمانی برای آن دسته از بزهکارانی که خود یا خانواده آنان دچار یک سلسله اختلالات زیستی- روانی هستند و ارتکاب جرم عمدتا ناشی از وضعیت خاص زیستی- روانی آنهاست.( روان درمانی، روانکاوی، درمان دارویی، انجام اعمال جراحی از مهم ترین این روش هاست.)

استفاده از روش ها و شیوه های تربیتی- آموزشی برای آن دسته از بزهکارانی که جرایم ارتکابی آنها عمدتا ناشی از ضعف فراخود و وجدان فردی و اجتماعی آنان است.کار آموزی و اشتغال آفرینی در موسسات کشاورزی و صنعتی برای آن دسته از بزهکارانی که از استعداد بدنی، عقلی و اجتماعی لازم برای کارکردن برخوردار هستند و جرایم ارتکابی آنان ناشی از وضعیت زندگی اجتماعی- اقتصادی آنان است از قبیل مجرمان بیکار و ولگرد.

برای اینکه روش های اصلاحی و درمانی موثر واقع شود باید به دو نکته مهم توجه داشت:

برای هر بزهکاری می بایست از روش های اصلاحی- درمانی خاصی که متناسب با شان و شخصیت اوست، استفاده کرد.کسانی که در کلینیک جرم شناسی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کار می کنند، می بایست خود را شریک غم و سرنوشت کسانی بدانند که عمدتا قربانی یک سلسله شرایط نابسامان، زیستی، روانی و اجتماعی گردیده اند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید