ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می کند:
همایش ملی حقوق محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست با گرایش ظرفیت‌سازی حقوقی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی نظام درزمینه محیط زیست کشور را ۱۲ و ۱۳ تیرماه با همکاری سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه برگزار می‌کند.

گروه علمی کافه حقوق: سازمان حفاظت محیط زیست چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست با گرایش ظرفیت‌سازی حقوقی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی نظام درزمینه محیط زیست کشور را ۱۲ و ۱۳ تیرماه با همکاری سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه برگزار می‌کند.

اهداف همایش عبارتند از:

ـ رسیدن به راهکارهای علمی و پیشبرد نظریه های تخصصی حقوقی

ـ نزدیک کردن همکاری قوا و بهره مندی از مشارکت هر سه قوه در زمینه حفاظت از محیط زیست به نحو مطلوبتر

محورهای همایش به قرار زیر است:

ـ مدیریت جامع و یکپارچه و هماهنگ محیط زیست

ـ شأن و جایگاه حاکمیتی حفاظت محیط زیست

ـ ساز و کارهای حقوقی گسترش اقتصاد سبز

ـ تقویت حقوق شهروندی از طریق اطلاع رسانی، افزایش سطح آگاهی های عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی

ـ تقویت اخلاق زیست محیطی و ارتقای جایگاه سمن ها در حفاظت از محیط زیست

ـ تقویت دیپلماسی محیط زیست، همکاری های منطقه ای و بین المللی

ـ ظرفیت ها و محدودیت های اجرای کنوانسیون های بین المللی محیط زیست


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید