ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۰ ق.ظ
معرفی گرایش های ارشد رشته حقوق:
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل به مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی می پردازد که بر روابط اختصاصی جامعه بین المللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمانهای بین المللی در حوزه های مختلف صلح و امنیت، حقوقی، اقتصادی ، فرهنگی و… حاکم است. این رشته بسیار پویا می باشد.

گروه علمی کافه حقوق: رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل به مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی می پردازد که بر روابط اختصاصی جامعه بین المللی و به ویژه تابعان فعال حقوق بین الملل یعنی دولت ها و سازمانهای بین المللی در حوزه های مختلف صلح و امنیت، حقوقی، اقتصادی ، فرهنگی و… حاکم است. این رشته بسیار پویا می باشد.

مباحث مطرح شده در رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در سال های اخیر بیشتر اهمیت یافته است، لذا وجود متخصصانی در این حوزه در کشور ضروری است. دانشجویان این رشته باید علاقه مند بوده و از آخرین تغییرات و تحولات این حوزه مطلع باشند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، معرفی سایر گرایشهای ارشد و دکتری حقوق(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ارایه می شود.

برنامه درسی(سرفصل) رشته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد
دروس الزامی و اختیاری : ۲۸ واحد
پایان نامه : ۴ واحد

دروس الزامی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

حقوق معاهدات مسئولیت بین المللی
حقوق دریاها حقوق بین الملل اقتصادی
سازمانهای بین المللی حقوق بین الملل اسلام
روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی حقوق بین الملل خصوصی
متون حقوقی به زبان خارجی سمینار
پایان نامه

دروس اختیاری کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

تاریخ تحولات حقوق بین الملل حقوق بین الملل هوا و فضا
حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق جزای بین الملل
حقوق دیپلماتیک و کنسولی تاسیس و جانشینی دولت ها در حقوق بین الملل
سازمان های منطقه ای حقوق بین الملل ارتباطات جمعی
حقوق بین الملل کار حقوق بین الملل توسعه
مسئولیت مدنی بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی
حقوق تجارت بین الملل حقوق دریایی
نظریه های مختلف در روابط بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست

 توجه: دانشجویان باید حداقل ۹ واحد از دروس اختیاری را بگذرانند.

دانشگاههایی که در رشته ارشد حقوق بین الملل پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۵

                  دانشگاه تربیت مدرس                  دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه شیراز دانشگاه مازندران
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری دانشگاه قم
دانشکده روابط بین الملل دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم
دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی دانشگاه خوارزمی

دانشگاههایی که در رشته ارشد حقوق بین الملل پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۴

             دانشگاه تربیت مدرس                  دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه شیراز دانشگاه مازندران
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری دانشگاه قم
دانشکده روابط بین الملل دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم
دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید