ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۱ ق.ظ
انتخابات شورای شهر:
شوراهای شهر جای چه کسانی است؟
شیرین ولی پوری
درایران؛شورا،ابزار مهمی است که به حاکمیت نشان دهدمردم فلان بخش ازسرزمینمان در مورد امور رفاهی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و حتی سیاسی خود چه نظری دارند و چه تصمیماتی گرفته اند.اما شوربختانه به طرفی داریم سوق می یابیم که شوراهای شهر ،تبدیل به “شورای شهرداری” شده است!!و دور باطلی درحال شکل گیریست!!

گروه سیاسی کافه حقوق: عمرشوراها به دور پنجم خود رسیده است .در طول تاریخ انقلاب همواره بروجود و لزوم شوراها تأکیده شده است.مطابق اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،شوراها ازارکان تصمیم گیری و اداره ی امور کشور محسوب شده اند.پس درقانون اساسی، دامنه ی فعالیت شوراها بیش از رسیدگی به اموری مانند ساخت وساز،تعریف و توصیف شده است.”ازارکان تصمیم گیری و اداره ی امور کشور”!

در واقع به نظر می رسد این تعریف موسع برای شوراها در کنار وجود سه قوه ی موجود و حتی درکنار اختیارات ولی فقیه، همه و همه بخاطر

۱٫ تمرکززدایی در اداره ی کشور و نبودن قدرت در دست گروهی خاص

۲٫استفاده ازحق تعیین سرنوشت افراد در تمام مسائل جاری و مرتبط با شهرشان است.

وقتی به بیانات بنیانگزار جمهوری اسلامی”قدس سره”در۹ اردیبهشت۱۳۵۸ درمورد وظایف و اهداف شوراها توجه می کنیم متوجه می شویم در واقع فعالیت شوراها دریک شهر یا شهرستان و حتی روستا،معادل عملکرد ایالت در کشورهایی است که به بخشهای ایالتی تقسیم شده اند و هریک به نحو احسن در تمام امور مربوط به بخش خود،تصمیم گیری و فعالیت می نمایند ولی جهت انسجام لازم و ازبین نرفتن وحدت کشور،همه پایبند قانون دولت مرکزی هستند.

قانون دولت مرکزی درایران در قانون اساسی و قوانین موضوعه مطرح و تبیین شده است.لیکن بعداز گذشتن این همه سال ازتشکیل شوراها،هنوز ملت ما،بالاخص درکلانشهرهایی مانند تهران، از وظایف شوراها بی خبرند.
درایران؛شورا،ابزار مهمی است که به حاکمیت نشان دهدمردم فلان بخش ازسرزمینمان در مورد امور رفاهی،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و حتی سیاسی خود چه نظری دارند و چه تصمیماتی گرفته اند.اما شوربختانه به طرفی داریم سوق می یابیم که شوراهای شهر ،تبدیل به “شورای شهرداری” شده است!!و دور باطلی درحال شکل گیریست!!

شورایی که موظف به انتخاب شهردار به عنوان تنها بخشی از وظایف خود است تاشهرداری را به عنوان یکی از ابزارهای خود در جهت نیل به اهداف تعریف شده در دست بگیرد و در کنار شهرداری به ایجاد ابزارهایی دیگر جهت ارتقای سلامت اجتماعی،فرهنگی،زیست محیطی،عمرانی و…بیندیشد، تمام هم وغمش شده بحث شهرداری و شهرسازی و درنهایت شهرداری انتخاب می نماید که خودش وامدار او می شود و حتی نمی تواند ازاین فردی که خود به سمت شهردار منتسب نموده انتظار شفاف سازی درکوچکترین امری داشته باشد.

اینها همه تنها یک بعد قضیه است.بعدحزین دیگرش،قسمتی است که هنوز اکثر اقشارمردم نمی دانند وظایف اصلی شورای شهرچیست و نمی دانند شوراها یعنی همان حکومت مردم برحاکمان و نمی دانند این شوراها برای رفاه آنان ازهرحیث ایجاد می شود.شورا فقط وظیفه ی رسیدگی و نظارت بهینه سازی معماری شهری و بررسی عملکرد شهرداری دراین بخش را به عهده ندارد. متحد نمودن Ngoها و کمک به فعالیت آنها برای بهبود اوضاع شهر به عهده ی کیست؟بررسی و ارائه ی راهکارها برای امنیت فیزیکی-اخلاقی-اجتماعی- انسانی یک شهربه عهده ی کیست؟

ارائه ی راهبردهای لازم برای کاستن آسیب های اجتماعی و پیگیری این موارد به عهده ی کیست؟ پیگیری برای به کارگیری نیروهای متخصص مانند معماران،مهندسان،حقوقدانان،جامعه شناسان،مددکاران اجتماعی،مردم شناسان،هنرمندان و…جهت اعتلای همه جانبه ی اموریک شهر و منطقه به عهده ی کیست؟شناسایی مناطق آسیب پذیر ازجهت ساختارفیزیکی یا شبکه های انسانی به عهده ی کیست؟شناسایی مایحتاج رفاهی-فرهنگی-تفریحی مردم یک شهربه عهده ی کیست؟تصمیم گیری در زمان مدیریتهای بحران (زلزله،سیل،طوفان،آتش سوزی،فراگیری اعتیاد یا کارتن خوابی و بیکاری و فحشاو…)به عهده ی کیست؟ و…تمام اینها از مسئولیتهای شورای یک شهراست که باکمال تأسف،عموم شهروندان ازآن بی خبرند!!

این بی خبری ازکجا نشأت می گیرد؟ از بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشتشان؟!از پایین بودن سرانه ی مطالعه ی افراد؟!ازعدم آگاه سازی صحیح و کامل وجامع متولیان امربخاطر منفعتی که این عدم آگاهی مردم برایشان دارد؟!

هرچه هست هنوز به نظر می رسدمردم یک شهر به آن درجه ازهوشیاری انتخاباتی نرسیده اند که بدانند شوراها،یعنی کلیدموفقیتشان برای عدم پذیرش برنامه ریزیهای دیکته شده ی دولت مرکزی!!


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید