ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
بازخوانی نظرات شورای نگهبان:
لزام به پرداخت مالیات توسط نهادهای ماذون از ولی فقیه خلاف شرع و اصل (۵۷) قانون اساسی است
شورای نگهبان در اظهار نظر خود اعلام داشته است الزام به پرداخت مالیات توسط نهادهایی که با حکم امام(ره) یا مقام معظم رهبری دارای معافیت هستند خلاف شرع و اصل (۵۷) قانون اساسی است.

گروه اقتصادی کافه حقوق: شورای نگهبان در اظهار نظر خود اعلام داشته است الزام به پرداخت مالیات توسط نهادهایی که با حکم امام(ره) یا مقام معظم رهبری دارای معافیت هستند خلاف شرع و اصل (۵۷) قانون اساسی است.

باخوانی

«قانون مالیات‌های مستقیم» در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مواد (۲) و (۱۳۹) این قانون موارد معافیت از پرداخت مالیات تعیین و تصویب شد. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰ و در مقام اصلاح این قانون لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب نمود.

به موجب مواد (۱) و (۶۴) این لایحه اصلاحاتی در مواد (۲) و (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم (موارد معافیت از پرداخت مالیات) صورت گرفت و در واقع موارد مشمول معافیت مالیاتی در این دو ماده مورد اصلاح قرار گرفت. شورای نگهبان در اظهارنظر خود به شماره ۸۰/۲۱/۳۰۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ در رابطه با این دو ماده اعلام کرد:
«…۵- اطلاق عدم معافیت مالیاتی مستفاد از مواد (۱ و ۶۴) و  تبصره‌های آنها نسبت به مواردی که حضرت امام(ره) یا مقام معظم رهبری «مدظله العالی» نظر به معافیت داده‏‌اند، نظیر آستان قدس رضوی، خلاف شرع و مغایر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی شناخته شد.»

مجلس در مقام رفع ایراد شورای نگهبان یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲) اصلاحی قانون (ماده ۱ لایحه) بدین شرح اضافه نمود: «تبصره ۳ـ اعمال معافیت مالیاتی برای نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشد منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.»

همچنین یک تبصره نیز به عنوان تبصره (۴) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون (ماده ۶۴ لایحه) برای رفع ایراد مربوط به این ماده بدین شرح اضافه نمود: «تبصره ۴ـ اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشد منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.»

این اصلاحات نیز موجب رفع ایراد شورای نگهبان نشد و این شورا مجدداً این تبصره‌ها را مورد ایراد قرار داد: «۳ـ اشکال شرعی و قانون اساسی بند (۵) نظر شورای نگهبان در تبصره (۳) ماده (۱) و تبصره (۴) ماده (۶۴) به دلیل اطلاق عدم معافیت مالیاتی نسبت به مواردی که حضرت امام(ره) نظر به معافیت داده‏‌اند به قوّت خود باقی است و چون اخذ مالیات از نهادها و بنیادها به طور مطلق اجازه داده شد و شرطی را که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) برای اخذ مالیات از این دستگاه‌ها در نامه شماره ۱/۲۰۷۴ مورخ ۸۰/۱۰/۱۶ فرموده‌اند رعایت نگردیده است، لذا خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.»(نظر شماره ۸۰/۲۱/۳۱۷۲ مورخ ۸۰/۱۱/۱۱)

مجلس مجدداً دو تبصره فوق را بدین صورت اصلاح نمود: «معافیت مالیاتی این ماده برای نهادهایی که از طرف حضرت امام ‏خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشد براساس نظر مقام معظم رهبری است.»

شورای نگهبان برای بار سوم به این مصوبه نیز اشکال گرفت: «در تبصره (۳) ماده (۱) و تبصره (۴) ماده (۶۴) از این جهت که کلمه «نهادها» شامل کلیه موارد مِن جمله آستان قدس رضوی نمی‌شود، لذا ایراد شورای نگهبان کماکان به قوّت خود باقی است.» (نظر شماره ۸۰/۲۱/۳۲۷۲ مورخ ۸۰/۱۱/۲۴) در نهایت مجلس با جایگزینی کلمه «موارد» به جای «نهادها»، دو تبصره مزبور را اصلاح کرد که با این اصلاح مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید