ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
رصد آخرین خبرهای برگزیده حوزه قضایی:
هشتمین شماره از نشریه دادنما
هشتمین شماره از نشریه خبری تحلیلی دادنما مشتمل بر رصد اخبار مهم قضایی کشور تحلیل مسائل مهم آن در فروردین ماه ۱۳۹۶می باشد

گروه علمی کافه حقوق: هشتمین شماره از نشریه خبری تحلیلی دادنما مشتمل بر رصد اخبار مهم قضایی کشور تحلیل مسائل مهم آن در فروردین ماه ۱۳۹۶می باشد. این گزارش مبتنی بر افزایش حجم پروند ههای ورودی و ضع فهای فرایندی قوه قضائیه به عنوان مسائل اصلی نظام حقوقی و قضایی کشور تهیه شده است.

جهت دانلود نشریه اینجا را کلیک کنید


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید