ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۰ ق.ظ
معرفی کتاب:
معرفی کتاب «آئین دادرسی کیفری»
برای دستیابی به عدالت و برقراری نظم و امنیت در جامعه اجرای هر یک از مقررات در جای خود ضرورت دارد و آئین دادرسی به مقررات و قواعد ماهوی عینیت می بخشد و آن ها را در جامعه جاری می سازد. لذا آئین دادرسی ابزار اصلی برقراری عدالت، نظم و امنیت در جامعه قلمداد می شود. بی گمان بدون عدالت اصلی برای تامین و تضمین عدالت قضایی، آئین دادرسی در مفهوم عام است.

گروه علمی کافه حقوق: نویسندگان محترم در مقدمه کتاب حاضر بیان داشتند که در دنیای امروز طیف وسیع و گسترده ای از قواعد و مقررات حقوقی زندگی اجتماعی را در برگرفته است.حقوق دانان این قواعد و مقررات را به دو رشته متمایز تقسیم می کنند : بخشی از آن را حقوق ماهوی و بخش دیگر را حقوق شکلی آئین دادرسی کیفری می خوانند. حقوق ماهوی آن دسته از قواعد و مقرراتی است که حق و تکلیف را ترسیم می کند و آن دسته از قوانین و مقررات که چگونگی اثبات و اجرای حق و تکلیف را ترسیم می کند حقوق شکلی به شمار می آید.

برای دستیابی به عدالت و برقراری نظم و امنیت در جامعه اجرای هر یک از مقررات در جای خود ضرورت دارد و آئین دادرسی به مقررات و قواعد ماهوی عینیت می بخشد و آن ها را در جامعه جاری می سازد. لذا آئین دادرسی ابزار اصلی برقراری عدالت، نظم و امنیت در جامعه قلمداد می شود. بی گمان بدون عدالت اصلی برای تامین و تضمین عدالت قضایی، آئین دادرسی در مفهوم عام است.

در پرتو مقررات آئین دادرسی این امکان برای جامعه به وجود می آید که تشکیلات قضایی را بر پا سازد و دادرسان شریف و دادگر را برای رسیدگی به جرائم، رفع خصومت ها و حل و فصل دعواها و اختلاف ها به کار گمارد.

شناسنامه اثر

عنوان: کتاب آئین دادرسی کیفری ۱
به نگارش : “جناب آقای دکتر عباس منصورآبادی” و “جناب آقای دکتر فضل الله فروغی”
تعداد صفحات : ۳۲۰
قیمت : ۲۵،۰۰۰ تومان
توسط  “بنیاد حقوقی میزان” به چاپ رسیده است.
کتاب حاضر مشتمل بر ۴ فصل است:

-سازمان و صلاحیت کیفری
-شناسایی دعوای عمومی
-تحقیقات مقدماتی
-دادرسی و صدور رای


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید