ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
یادداشت انتخاباتی:
رئیس جمهور مورد تأیید امام(ره) کیست؟
محمد هادی زرافشان
آنچه از بیانات امام خمینی (ره) برداشت می شود این است که از دیدگاه امام خمینی (ره)، تدین و تعهد، شرط تصدی هر مسئولیتی، از جمله ریاست جمهوری، در حکومت دینی و جمهوری اسلامی است. اما گذشته از این معیار کلی و عمومی، حضرت روح الله (س) در مقاطع گوناگون پیش و پس از انقلاب و عمدتاً به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تنفیذ حکم ریاست جمهوری، ویژگی های چندی را که برای رئیس جمهور در طراز انقلاب اسلامی و ملت صدر اسلامی ایران لازم است، بر شمرده اند.

گروه سیاسی کافه حقوق: آنچه از بیانات امام خمینی (ره) برداشت می شود این است که از دیدگاه امام خمینی (ره)، تدین و تعهد، شرط تصدی هر مسئولیتی، از جمله ریاست جمهوری، در حکومت دینی و جمهوری اسلامی است. اما گذشته از این معیار کلی و عمومی، حضرت روح الله (س) در مقاطع گوناگون پیش و پس از انقلاب و عمدتاً به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین تنفیذ حکم ریاست جمهوری، ویژگی های چندی را که برای رئیس جمهور در طراز انقلاب اسلامی و ملت صدر اسلامی ایران لازم است، بر شمرده اند.

با تحلیل این ویژگی ها، از نگاهی به دو قسمِ ویژگی های ایجابی و ویژگی های سلبی رهنمون می شویم. توضیح آنکه ویژگی های ایجابی آن ویژگی هایی است که نامزد ریاست جمهوری باید در خود بیابد یا ایجاد کند و هر چه بیشتر آن ها را در وجود خود تقویت نماید و ویژگی های سلبی آن ویژگی هایی است که داوطلب تصدی این مقام باید از آن ها منزه باشد و اگر چنانچه در او وجود دارد، آن ها را تضعیف کند و از بین ببرد.

آنچه از بررسی این ویژگی ها به دست می آید آن است که اولاً برخی از این ویژگی های بیان شده توسط امام (ره) به صورت متناظر می باشند؛ یعنی در مقابل یک ویژگی ایجابی، یک ویژگی سلبی که حالت مقابل آن ویژگی ایجابی است، طرح شده است، مثلاً اگر به عنوان یک ویژگی ایجابی گفته شده است که پیرو احکام اسلام و تابع قانون اساسی باشد، در مقابل و به تناظر، به عنوان یک ویژگی سلبی بیان گردیده است که از احکام اسلام و قانون اساسی تخطی ننماید.

اما این لزوماً بدین معنا نیست که بین همه ویژگی های بیان شده تناظر وجود دارد و اتفاقاً در بین بعضی دیگر از این ویژگی ها تناطری وجود ندارد و به صورت مستقل مطرح شده اند. ثانیاً توجه حضرت امام (ره) به ویژگی های ایجابی لازم برای رئیس جمهور بیشتر از ویژگی های سلبی او بوده است و این امر از تعداد بیشتر ویژگی های ایجابی نسبت به ویژگی های سلبی مبرهن است.

این مقایسه، نشان دهنده و مؤید همان نگاه ایجابی و مثبتی است که امام خمینی (ره) در تمامی زمینه ها از آن برخوردار بودند. ثالثاً از آنجا که حضرت روح الله (س) همواره بر حاکمیت قانون تأکید داشتند و اساساً حکومت اسلامی را حکومت قانون می دانستند، ویژگی های لازم برای رئیس جمهور را همان ویژگی های ذکر شده در قانون اساسی می دانستند

ایشان پیش از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری و در تشریح ویژگی های لازم برای رئیس جمهور آینده می فرمایند: «قانون اساسی را ملاحظه کنند و صفات رئیس جمهور را در آنجا ملاحظه کنند و کسی که دارای آن صفات بود و او را به آن صفات می شناسید، به او رأی بدهید و اگر فاقد آن صفات باشد، احتراز کنید از رأی دادن به او». – و بیان این ویژگی های ایجابی و سلبی، برای تبیین و تدقیق همان ویژگی های ذکر شده در قانون اساسی و هدایت مردم جهت انتخاب اصلح بوده است و نباید موجب ایجاد این توهم گردد که امام (ره) برای ریاست جمهوری، شرایطی فراتر از شرایط قانونی مطالبه می کردند.

در پایان لازم به ذکر است که ویژگی های ایجابی و سلبی بیان شده در جدول ذیل، تمامی مواردی است در صحیفه امام خمینی (ره) و وصیت نامه الهی – سیاسی ایشان، در موضوع ویژگی های لازم برای رئیس جمهور یافت شد و سپس دسته بندی و ویرایش گردید و موارد تکراری حذف شد و در اکثر موارد هم سعی گردید که با همان کلمات و عبارات حضرت امام (ره) بیان شود.

ردیف ویژگی های ایجابی (باشد)
۱ در کارهایی که کرده است، امتحان داده باشد.
۲ صحیح باشد، ولو از طبقه پایین باشد.
۳ سوابق قبل، حین و بعد انقلابش، سوابق خوبی باشد.
۴ از طبقه ای باشد که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشد و حامی، طرفدار و جانبدار مستضعفان، محرومان، مظلومان و مستمندان باشد.
۵ مسلمان، متدین، پیرو احکام اسلام و معتقد به قوانین اسلام باشد و صد در صد مکتبی، اسلامی و در خط اسلام باشد و از همه به اسلام متعهدتر باشد.
۶ مخالف ظالمان، ستمگران و مستکبران باشد.
۷ شایسته سالار باشد و افراد کارآمد و فرمانبردار اسلام را برای همکاری انتخاب کند و مشاورینش را از اشخاص باسابقه که تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است، انتخاب کند.
۸ دارای بصیرت در امر دین و دنیا باشد.
۹ با قانون اساسی موافق باشد و از آن تبعیت کند و در مقابل آن خاضع باشد.
۱۰ بر محور عدل اسلامی عمل کند.
۱۱ ملی باشد و از خودتان و برای خودتان باشد و خدمتگزار ملت، کشور و اسلام باشد و دلسوز ملت باشد و در راه مصالح کشور و ملت کوشش کند.
۱۲ مطلع و دارای دید سیاسی باشد.
۱۳ «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» باشد.  
۱۴ به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ولایت فقیه معتقد و وفادار باشد.  
۱۵ لایق و شایسته مقام ریاست جمهوری باشد و توانایی اداره مملکت طوری که خدا می خواهد را داشته باشد.

 

 
ویژگی های سلبی (نباشد)
دزد نباشد و نخواهد جیب خودش را پر کند.

 

سوء سابقه نداشته باشد.

 

به رژیم شاهنشاهی وابستگی نداشته باشد و حتی هیچگاه در رژیم سابق وارد نشده باشد.

 

از اشراف، سرمایه داران، زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات نباشد که نتواند تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را بفهمد.

 

نه شرقی و شرق زده باشد، نه غربی و غرب زده و نه حتی گرایش به شرق یا غرب داشته باشد و با اجانب پیوند نداشته باشد و از گرایش به مکتب های انحرافی نیز منزه باشد و از فرامین الهی و احکام اسلام تخطی نکند.

 

با هیچ ظالمی راه سازش باز نکند.

 

رفیق باز و باند باز نباشد و به دنبال فرمانبرداری زیردستان از خودش نباشد و از اعمال شبه طاغوتی اجتناب کند و از چاپلوسان دغلباز و زبان بازان حیله گر بر حذر باشد.

 

حتی الامکان روحانی نباشد.

 

از قانون اساسی تخطی نکند.

 

از راه مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننماید.

 

چپ و راستی نباشد.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید