ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
یادداشت انتخاباتی:
انتخابات بصیرت و تصمیم مسئولانه
عباس شیر محمدی
انتخابات در نظام جمهوری اسلامی در واقع تجلی تاثیر گذاری برسرنوشت ملی، نماد حاکمیت مردم سالاری دینی با تاکید برنقش برجسته مردم در تحقق آرمانها واهداف عالی نظام، اقتدار آفرین و مصونیت بخشی، خنثی گر دسیسه ها و تر فندهای دشمنان در شکل و ماهیت های متعدد است .

گروه سیاسی کافه حقوق: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران با توجه به شرایط بین المللی، منطقه ای صف بندی جریانات ، احزاب سیاسی ،فضای متراکم اطلاعات، اخبار بینش ها و نگرش ها، شایعات، تردیدها و ابهامات ازجایگاه و اهمیت بالای برخوردار است. از طرف دیگر درشرایطی برگزار میشود که تاثیرات آن در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی قابل تامل و پیامدهای آن خور بررسی است . ضمن آنکه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی در واقع تجلی تاثیر گذاری برسرنوشت ملی، نماد حاکمیت مردم سالاری دینی با تاکید برنقش برجسته مردم در تحقق آرمانها واهداف عالی نظام، اقتدار آفرین و مصونیت بخشی، خنثی گر دسیسه ها و تر فندهای دشمنان در شکل و ماهیت های متعدد است .

از آنجائیکه رئیس جمهور داری شان و منزلت والا در برخوردار از وظایف خطیر مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی است پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور، ریاست قوه مجریه، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد . بطوریکه مسئول انتخابات و عزل وزرا به موجب اصل ۱۳۳ق ۱۰ ، ریاست هیات وزیران،  توشیح قوانین، عهدنامه ها، وضع آیین نامه های اداری برابر بالا ۱۳۸ق۱۰ اعزام سفیران به خارج و پذیرش سفرای خارجی، اعطای نشان های دولتی وفق اصل ۱۳۹ ریاست شورای عالی امنیت ملی اصل ۱۷۶ ، پیشبرد برنامه های توسعه، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روابط تجاری مدیریت فضای فرهنگی و اجتماعی، مقابله با مفاسد، انتخاب و انتصاب صدها مدیر مستقیم و غیر مستقیم مطرح بالا، میانی و پایین اداره کشور، بودجه ریزی امور مربوط به معیشت مردم، اختیار ات وسیعی است که میتواند کشور را برای مدت ۴ سال و قابل تکرار برای یک دوره دیگرجایگاه رفیع ریاست جمهوری بیش از بیش عیان تر میشود .

با وصف فوق ناظر بر مسئولیت های سنگین ریاست بر جمهوری اسلامی بصیرت به مفهوم یافتن راه و هدف تشخیص و انتخاب شایسته، ایستادگی مدام در مسیر راستی و پاکی، پای بندیبر اصول، آرامانها عدم انحراف، حضور هوشمندانه و مقتدرانه  درهمه صحنه ها به ویژه صحنه ای سرنوشت اهمیت اساسی دارد.

بطوریکه که هرگونه غفلت یا کوتاهی در شناخت وظیفه، انجام تکالیف خطیر شرعی وقانونی خسارتهای غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت   به ویژه انتخابات درهر صورت بازیگرانی دارد . که اهم آنها :

 ۱- حکومت و نهادهای قانونی مجریان و ناظران آنها

۲- آحاد مردم واجد شرایط رای

۳- جریانات سیاسی، گروها، احزاب و نقش اثر بخشی آنها در افکار عمومی

۴-   دشمنان خارجی و عوامل پیدا و پنهان آنها در داخل که عهده دار نقش منفی و چالش برانگیز بود در سالهای اخیر نیز نمود بیشتری یافته است به ویژه آنکه در گذشته اثر گذاری بر فرایند دافعی بیشتر معطوف به کاهش مشارکت اجتماعی مردم در عرصه انتخابات و تزلزل و پایگاه اجتماعی را پیگیری مینمودند ولی اخیرا نامزدهای مخرب برای غرب را بیشترین مطمح نظر دارند

لذا در شرایط پیچیده ی کنونی بصیرت، روشنگری، شناخت راهبرهای، تاکتیک ها فوق العاده در انتخابات های صحیح چه در ریاست جمهوری و یا در انتخابات شورای شهر و روستا موثر خواهد بود .

این امر مستلزم تشخیص واقعیات ، دوست شناسی، دشمن شناسی، تشخیص مرزبندی ،تحلیل صحیح از اوضاع اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و رویکردها، عملکردها ، داشتن حجت و دلیل ، دانایی ، و توانایی، در ارزیابی، تطبیق، تصمیم احسن، صراحت  کلام و بیان درمراحل متعدد     همچنین عدم غفلت، بی تفاوتی، فریب نخوردن، اعتماد به صورت مکالمه و بررسی، عدم ترکیب پذیری با وعده های مادی و معنوی و مقامی از الزامات منفی که بایست با فهم حقایق ازآنها عالمانه اجتناب کرد .

وجود بصیرت موجب بروز مهارت و توانمندیهایی است که قدرمسلم اعتماد به نفس را ارتقاء، عزم ارداه تقویت، دانایی و هوشیاری بیشتر،خطاها و اشتباهات و الزامات را خاتمه ، دوراندیشی را سبب ، و در بهره گیری از درس ها ، عبرت های تاریخی کنجکاو ، منابع فردی- ملی را تامین و ما  را در شناخت وظیفه و عمل به تکلیف دینی- ملی و الگوی موفق در نهایت خردورزی، ژرف نگری، همه جانبه پردازی را به ارمغان می آورد .

با وجود بصیرت یابی و بصیرت افزایی و جهت گیری ها و مواضع به مراتب دقیق تر صورت می گیرد . درغیراین صورت نااهلان، نامحرمان بر سرنوشت ملت و مملکت حاکم، اراده ملی تضعیف، سرمایه اجتماعی تحلیل می رود و علیرغم ثروت سرشار، نیروی متخصص متعهد و فداکارکارآمد با رهبری فرزانه و هوشیار، گرفتار معضلات اجتماعی و سردرگریبان دچار حیرت و تردید نمی گردیم .

 براساس آیه شریفه سوره مبارکه رعد آیه ۱۱ ” ان الله لا یغیرو بقوم حتی لا یغیروا ما با انفسهم ” ( خداوند سرنوشت هیچ قوموملتی را تغیر نمی دهد مگر آنکه آنانچه را در خودشان هست تغیر دهند )

امید است با بهره گیری از توانمندی فکری و تجارب ارزنده سالهای متمادی درانتخابات با پشت گرمی به فضل الهی با غلبه برمسائل و مشکلات برقلل رفیع عدالت و پیشرفت  نایل شویم .


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید