ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۳:۲۴ ب.ظ
پژوهشكده شوراي نگهبان برگزار می کند:
کارگاه‌های آموزشی مرتبط با شورای نگهبان
پژوهشکده شورای نگهبان در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن اقدام به برگزاری چهار کارگاه آموزشی می نماید.

گروه علمی کافه حقوق: پژوهشکده شورای نگهبان در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن اقدام به برگزاری چهار کارگاه آموزشی با عنوان  «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»، «صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی»، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها» و «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» کرده است.

دوره‌های مذکور در تاریخ ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید