ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می کند:
نشست «حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛ معرفت شناسی؛ تحولات، آموزه ها»
گروه علمی کافه حقوق: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند: نشست حقوقی «حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛ معرفت شناسی؛ تحولات، آموزه ها» سخنرانان: دکتر سید جمال یوسفی (استاد دانشگاه شهید بهشتی دکتر محسن عبداللهی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی دکتر علیرضا ابراهیم گل (استادیار پردیس فارابی دانشگاه […]

گروه علمی کافه حقوق: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:

نشست حقوقی «حقوق مسئولیت بین المللی دولت؛ معرفت شناسی؛ تحولات، آموزه ها»

سخنرانان:

دکتر سید جمال یوسفی (استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محسن عبداللهی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علیرضا ابراهیم گل (استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

زمان: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۱۸

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید