ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۰ ق.ظ
یادداشت روز:
قوه قضائیه ضامن نظم، امنیت، عدالت
عباس شیر محمدی
مقام معظم رهبری با بیانی فصیح دائر بر اینکه قوه قضائیه مرجعی اطمینان بخش برای آحاد مردم و نقطه امید، جلوه گاه عدالت برای مظلومان زمانی محقق میگرد که ضمن رسیدگی عدلانه و به موقع ثمره رسیدگی با قوت و قدرت عملی گردد .

گروه سیاسی کافه حقوق: مقام معظم رهبری با بیانی فصیح  دائر بر اینکه قوه قضائیه مرجعی اطمینان بخش برای آحاد مردم و نقطه امید، جلوه گاه عدالت برای مظلومان زمانی محقق میگرد که ضمن رسیدگی عدلانه و به موقع ثمره رسیدگی با قوت و قدرت عملی گردد .

پس از سپری شدن  مراحل مختلف دادخواهی اعم از بدوی و تجدید نظر و … مرحله اجرای حکم بعنوان نتیجه و حاصل  دادرسی از اهمیت زیادی برخوردار است . چنانچه صدور حکم اجرائی نشود و از پشتوانه لازم بر خوردار نگردد با وجود دادرسی و فرایند نسبتا طولانی چه ارزشی برآن مترتب است ؟ در واقع محکوم له در مرحله اجرای حکم عملا به حق خود رسیده و خرسند از این موضوع که قادر به ناظر اعمال حق خودش می باشد . از طرف دیگر محکوم علیه نیز در سزای اعمال خود گرفتار و ناچار به قبول حق طرف مقابل، در هر صورت بیانگر اقتدار قوه قضائیه، قاطعیت در دادگاهها در اعمال حق و مناقشات، منازعات ما بین آحاد مردم است .

در این جهت مظلوم از قبل اجحافی که در حق وی شده تسکین یافته ظالم و ستم پیشه منکوب ،صلابت سیستم داوری و قضاوت تقویت، قطع و یقین موجبات بازدارندگی تامین و تقویت خواهد شد. با دقت نظر در آمار و ارقام و مشاهده برخی از احکام صادره، بدیهی است از ویژگی بارز، خصوصیات ضروری قوه قضائیه صراحت، جدیت در اجرای احکام می باشد، هرگونه مماشات و تعلل موجب گستاخی تبهکاران ، مفسدان و جنایتکاران بوده بر طبق اصل ۱۵۷ سلامت و استحکام، قاطعیت و انصاف، دلسوزی، پشتکار، آمادگی و انتظام این دستگاه نشان دهنده وجود سلامت و امنیت و عدل و داد و حسن جریان امور در کشور و در دستگاههای اجرایی آن است. برعکس ضعف و فساد اختلال و کم کاری و بی نظمی در این دستگاه گویای وجود فساد، ناامنی بی عدالتی در جامعه است .

با این وصف حل و فصل اختلافات جز با قدرت، اقتدار و تبدیل آن به جریان عمومی، همه جانبه و فراگیر میسر نخواهد شد . بیان بلیع و فصیح مقام معظم رهبری دائر بر اینکه قوه قضائیه مرجعی اطمینان بخش برای آحاد مردم و نقطه امید، جلوه گاه عدالت برای مظلومان زمانی محقق می گردد که ضمن رسیدگی عادلانه و به موقع ثمره رسیدگی با قوت و قدرت عملی گردد بطوریکه محلی از اعراب ، اما و اگر نداشته باشد .

تا جلو پیدایش و شد جرائم و توسعه تخلفات در دستگاههای مختلف گرفته شود با قدرت و اقتدار کارآمدی سیستم قضایی است که از قدرت نمایی کسانیکه به زر، زور، تزویر آراسته اند ممانعت بعمل می آید .

بعضا شنیده میشود که افرادی به عنوان شرخر در خلاء های وجودی مورد رجوع و مرجع دادخواهی افراد مستعاصل قرار می گیرند چه بسا تصور  یک مورد آن هم مایه ی سرمشاری است . باید چهره تابناک قاضی و قضاوت در نظام جمهوری اسلامی شایسته تر از هرجا رخ برنماید و همه نگاهها متوجه دستگاه با صلابت قوه قضائیه باشد به گونه ای که مجرم در هر موقعیتی منصب و مقامی خود را باید درمعرض برخوردهای عبرت آموز محاکم  قانونی بداند .

هرچند این مطلب نیز از نظرگاه های متعدد مبتنی بر سیاست های حقوقی وکیفری قبل نقد و توصیه است ولی در آموزه های دینی و به تجربه عیان شده است که مجازات عادلانه مجرمین با سابقه، حرفه ای و اتقاقی اجتناب نا پذیر می باشد و در بازدارندگی تاثیر خودش را خواهد داشت . ضمن آنکه توجه به ریشه ها و عوامل زمینه ساز تخلفات و جرایم مناسبتر و به اصطلاح در عبارت پیشگیری بهتر از درمان، شهد از شرنگ بهتر، حائز اهمیت ودر خور تامل است

  بنابراین تردید نباید کرد، کسانی که خود را در امان و هاله ای از مصومنیت و ایمنی می بینند و از رسیدگی و اعمال قانونی به دور، مستظهر به حمایت مدار قدرت اند موجب اختلال و بی نظمی و چه بسا تضعیف اقتدار قوه قضائیه اند .

 امیدا انست قوه قضائیه با هرگونه در برخورد قاطع با هر گونه فساد، تباهی و اجرای احکام مصادره مصمم بوده و در عمل به منویات رهبری پیش قدم و توفیق روز افزون یابند .


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید