ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
آشنایی با قانون انتخابات
نحوه رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار گردید. در این بین پاره ای از تخلفات انتخاباتی از سوی برخی افراد ممکن است فضای رقابت های انتخاباتی سالم را به حاشیه رانده باشد. از آنجا که التزام به قانون از اهمیت بالایی برخوردار است، برای پاسخگویی مناسب به نامزد های معترض به نتایج انتخابات یا تخلفات صورت گرفته در قبل یا حین برگزاری انتخابات، قانونگذار ساز و کار مشخصی را تعیین نموده است. در ادامه نحوه رسیدگی به شکایات از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۴) بیان می گردد.

گروه سیاسی کافه حقوق: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار گردید. در این بین پاره ای از تخلفات انتخاباتی از سوی برخی افراد ممکن است فضای رقابت های انتخاباتی سالم را به حاشیه رانده باشد. از آنجا که التزام به قانون از اهمیت بالایی برخوردار است، برای پاسخگویی مناسب به نامزد های معترض به نتایج انتخابات یا تخلفات صورت گرفته در قبل یا حین برگزاری انتخابات، قانونگذار ساز و کار مشخصی را تعیین نموده است. در ادامه نحوه رسیدگی به شکایات از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۴) بیان می گردد:

ماده ۷۸- اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

ماده ۷۹- شورای نگهبان ظرف یک هفته و درصورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، نظر قطعی خود را نسبت‌به انتخابات انجام‌شده به وزارت‌کشور، اعلام و وزارت‌کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجۀ نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.

ماده ۸۰- هیأت‌های اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجۀ اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیئت‌اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه، به آن‌ها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت‌کشور اعلام دارند.

تبصره ۱- کسانی‌که از نحوۀ برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانۀ این شورا نیز تسلیم دارند.

تبصره ۲- شکایاتی قابل‌رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام‌خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شمارۀ تلفن (درصورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

تبصره ۳- درصورتی‌که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره ۴- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

تبصره ۵- بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی‌صلاح قانونی ارسال می‌دارند.

ماده ۸۱- شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت‌اجرایی تسلیم می‌شود، مانع از ادامۀ کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۸۲- هیئت‌اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبۀ مزبور را باطل اعلام می‌نماید.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید