ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۵ ب.ظ
بررسی لایحه اصلاح ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي
نکاتی پیرامون اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
موضوع خدمت وظیفه عمومی یکی از مهمترین مسائل مطروحه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و در ابعاد مختلف امنیتی، دفاعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … دارای نقش قابل توجهی است. ازاین رو ارائه طرحها و لوایح در این زمینه باید همراه با بررسیهای دقیق و جامع باشد. لایحه اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی« یکی از لوایحی است که در این خصوص توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

گروه اجتماعی کافه حقوق: موضوع خدمت وظیفه عمومی یکی از مهمترین مسائل مطروحه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد و در ابعاد مختلف امنیتی، دفاعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … دارای نقش قابل توجهی است. ازاین رو ارائه طرحها و لوایح در این زمینه باید همراه با بررسیهای دقیق و جامع باشد. لایحه اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی« یکی از لوایحی است که در این خصوص توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. شایان ذکر است این لایحه قبلا در مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ به مجلس ارائه و توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون اصلی در مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است.

ماده (۳۵ )قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح ذیل است: مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت می باشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره ۱ ماده ۳۳ به تحصیل اشتغال دارند، میتوانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده میشود.

. تبصره ۱ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک بار قابل تمدید است

. تبصره۲ـ ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر بجز در زمان های اضطراری و جنگ بلامانع است «در لایحه ارائه شده تحت عنوان اصلاح  ماده (۳۵ ) قانون خدمت وظیفه عمومی پیشنهاد شده که عبارت »یا خارج از» در ماده موردنظر قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ حذف شود.

دلیل توجیهی دولت جهت این امر مغایرت آن با ماده (۳۶ )این قانون بیان شده زیرا از منظر آنها ادامه تحصیل در خارج از کشور بر اساس ماده ۳۶ برای مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد.

بررسی لایحه پیشنهادی

در رابطه با لایحه مزبور چند نکته به شرح ذیل قابل ذکر است:

۱ .همانطور که اداره کل تدوین و تنقیح قوانین درخصوص این لایحه بیان کرده، ماده (۳۵ )قانون خدمت وظیفه عمومی هیچ ابهام و یا تعارضی با ماده (۳۶ )درخصوص امکان ادامه تحصیل مشمولین دیپلم در خارج از کشور ندارد. زیرا اساساً ماده (۳۵ )در رابطه با مشمولین دیپلم بوده و ماده (۳۶ )مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد، همچنین در ماده (۳۵ )ذکر شده که مشمولین دیپلم در صورت پذیرفته شدن در یکی از دانشگاههای خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت می باشند امکان ادامه تحصیل برای آنها در قانون خدمت وظیفه عمومی فراهم شده است. در نتیجه این دو ماده هیچ تعارضی با هم ندارند.

. ۲مطابق بند »۹ »اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی شده است در نتیجه حذف عبارت «یا خارج از» در ماده (۳۵ )موجب محروم شدن مشمولین دیپلم از تحصیل در خارج از کشور شده که میتواند از مصادیق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه باشد. این محرومیت میتواند به نوعی تحدید حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز محسوب شود که از این نظر نیز مغایر با اصل بیستم و بند ۷ اصل سوم قانون اساسی و نظریه شماره ۴۰۴۱ ۲ مورخ ۱/۵/۱۳۶۴ شورای نگهبان است.

  1. شایان ذکر است خروج مشمولین دیپلم جهت تحصیل در خارج از کشور باعث خروج ارز شده و همچنین امکان عدم بازگشت آنها بعد از اتمام تحصیلات نیز وجود دارد. با این وجود نخبه های کشور اکثراً مقطع کارشناسی خود را در دانشگاه های برتر کشور گذرانده و بعد از آن ممکن است جهت ادامه تحصیل اقدام به خروج از کشور کنند.
  2. نوعی ابهام در متن ماده (۳۵ )قانون اصلاحی خدمت سربازی به چشم میخورد که می تواند مشمولین دیپلم را برای ادامه تحصیل در خارج از کشور سردرگم نماید. زیرا ماده مزبور هیچ اشاره ای به ملزومات و تضمینهای مورد نیاز جهت خروج از کشور نمی کند.

پیشنهادها

 به منظور رفع ابهام و روشنتر شدن مقصود دو ماده فوق، پیشنهادهای زیر ارائه می شود که در صورت انتخاب هر یک از آنها، متن قانون صریحتر شده و نیازی به محرومسازی مشمولین دیپلم از ادامه تحصیل در خارج از کشور نخواهد بود.

  1. مواد (۳۵ )و (۳۶ )اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی در یک ماده ادغام شوند، به صورتی که هم مشمولین دیپلم امکان ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج را داشته باشند و هم ازسوی دیگر تضمینهایی را که در ماده (۳۶ )اصلاحی در نظر گرفته شده و در ماده (۳۵ ) اصلاحی در نظر گرفته نشده است، در ماده جدید لحاظ گردد.
  2. .در انتهای ماده (۳۵ )عبارت «سپردن تضمینهای الزم جهت خروج از کشور» ذکر شود.
  3. در ابتدای ماده(۳۶ ) واژه «دیپلم» در کنار مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر ذکر شود.

آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید