ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ ق.ظ
معرفی کتاب
کتابی برای آشنایی با فلسفه حقوق مالکیت فکری
آفریده های فکری امروزه نقش بسیار بزرگی را در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی بازی می کنند و سهم قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی کشورهای پیشرفته را تشکیل می دهند لذا از اقتصاد دانش محور سخن به میان می آید. موضوع بحث کتاب جاری راجع به مالکیت فکری به معنای اخص است؛ یعنی مواردی که مشتمل بر آفریره فکری یا غیر مادی مستقلی است که شخصی خاص دارای حقوق انحصاری نسبت به آن است.

 

گروه علمی کافه حقوق: در بخشی از مقدمه، نویسنده محترم بیان داشتند که آفریده های فکری امروزه نقش بسیار بزرگی را در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی بازی می کنند و سهم قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی کشورهای پیشرفته را تشکیل می دهند لذا از اقتصاد دانش محور سخن به میان می آید.

این گونه آثار در قالب حق مولف، حق اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری، گونه های جدید گیاهی و…مورد استفاده و بهره برداری اقتصادی صاحبان آن ها قرار می گیرند و به اشکال مختلف مورد نقل و انتقال واقع می شوند.

شاید بتوان کیمیایی را که بشر قرن ها به دنبالش بوده در میان این آثار جست و جو کرد. یک ارزش ارزشمند فکری وقتی در یک لوح فشرده یا بر روی صفحات کاغذ نقش می بندد، ارزش آن را صدها و هزارها برابر می کند‌. اما با وجود نقش انکار نشدنی مالکیت فکری در دنیای تجارت و اقتصاد، ماهیت حقوقی آن هم چنان محل بحث و نزاع فکری میان اندیشمندان حقوق و قضات و قانون گذاران است.

راجع به مالکیت فکری و حق نسبت به آن، برخی حق مادی پدیدآورندگان را بر آفریده های فکری از بُن انکار می کنند و اگر حقی برای ایشان قائل باشند، حق معنوی و اخلاقی و احیانا اجر اخروی است.

برخی دیگر آفرینندگان آثار فکری را صاحب امتیازی مشخص و مقید می دانند که دولت بنا به مصالح اجتماع به آنها اعطا می کند و برخی آن را حقی مضیق و محدود و برخی آن را موسع و نامحدود و از سنخ مالکیت می دانند و در میانه این دو سر طیف نیز قائلان به نظرات دیگری هستند.

اختلافات موجود در این خصوص بیش از هر چیز ناشی از ویژگی های آثار فکری است که غیر ملموس و غیر مادی بودن آن ها بسیار مهم است. هم چنین محدودیت ها دوزه حمایت از آثار فکزی نیز بر تردیدها درباره مالکیت پریدآورنده بر آن ها دامن می زند.

موضوع بحث کتاب جاری راجع به مالکیت فکری به معنای اخص است؛ یعنی مواردی که مشتمل بر آفریره فکری یا غیر مادی مستقلی است که شخصی خاص دارای حقوق انحصاری نسبت به آن است.

شناسنامه اثر

فلسفه مالکیت فکری(بررسی تحلیلی، تاریخچه، مبانی، مفهوم و ماهیت مالکیت فکری)

نگارش : دکتر محسن خدمتگزار

تعداد صفحات : ۴۱۱

قیمت : ۱۵،۰۰۰ تومان

چاپ :میزان


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید