ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۰:۲۶ ق.ظ
معرفی اساتید حقوقی:
دکتر سید محمد هاشمی
دکترای حقوق از دانشگاه پاریس یک (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵ میلادی

گروه علمی کافه حقوق:

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصیلات:
۱ ـ لیسانس حقوق  از دانشکده حقوق  دانشگاه تهران ۱۳۴۷  هجری شمسی
۲ ـ فوق لیسانس حقوق عمومی از انستیتو بین‌المللی مدیریت عمومی فرانسه (پاریس) ۱۹۷۲ میلادی
۳ ـ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس یک (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵ میلادی
شغل فعلی: استاد پایه ۲۴ و مدیر گروه حقوق  عمومی دانشکده حقوق  دانشگاه شهید بهشتی
اشتغال بین المللی: عضو گروه کار بازداشتهای خودسرانه کمیسیون حقوق  بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقی: وکیل پایه یک دادگستری
فعالیت اجتماعی: عضو شورای عالی کمیسیون حقوق  بشر اسلامی (نهاد ملی)

 

 

کارهای علمی:

الف ـ کتابها:
۱ ـ حقوق  اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام)
۲ ـ حقوق  اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی)
۳ ـ حقوق  بشر و آزادیهای عمومی ( آماده چاپ)
۴ ـ حقوق  اساسی و نهادهای سیاسی (مفاهیم کلی) (آماده چاپ)
۵ ـ حقوق  اساسی تطبیقی ( دستنویس)
۶ ـ نگرش بر قانون  کار جمهوری اسلامی ایران (حقوق کار)

مقالات:
۱ ـ نظام حقوق  ی منع جمع مشاغل عمومی در حقوق  ایران
۲ ـ بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ تحلیل حقوق  ی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
۴ ـ حقوق  زنان در نظامهای داخلی و بین المللی
۵ ـ ضرورت بازنگری آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۶ ـ تهذیب قوانین و روشهایی که در این خصوص باید بکار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق  مطبوعاتی و طرح اصلاحی قانون  مطبوعات
۸ ـ حقوق  اجتماعی و سیاسی زنان در چهار عرصه
۹- La Republique islamique au regard de sa constiution
۱۰ ـ‌ جامعه مدنی و نظام سیاسی
۱۱ ـ جستجوی اصل جهانی حقوق  بشر در اندرون فرهنگ و تمدن کشورها
۱۲ ـ امنیت شهروندان در نظام اسلامی و حقوق  بین المللی و حقوق  داخلی.
۱۳ ـ بازرسی و نقد رابطه منطقی حاکمیت قانون  و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۴ ـ نگرشی کوتاه بر حمایتها و تضمینات حقوق  بشر در حقوق  داخلی و نظام بین‌المللی


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید