ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۰ ق.ظ
پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند:
کارگاه های آموزشی آشنایی به شورای نگهبان
دوره‌های مذکور در تاریخ ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

 

پژوهشکده شورای نگهبان در راستای کمک به شناخت هر چه بیشتر نهاد شورای نگهبان و نظرات آن اقدام به برگزاری چهار کارگاه آموزشی با عنوان  «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»، «صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی»، «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها» و «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی» کرده است.
دوره‌های مذکور در تاریخ ۲۲ و ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

 

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید