ارتباط با ما
تبلیغات


پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
معرفی کتاب:
معرفی کتاب «عدالت ترمیمی» اثر دکتر شیری
آرمان عدالت از دیرباز تاکنون نقطه مطلوب بسیاری از اندیشمندان در جوامع مختلف بوده است. اهمیت این به حدی است که تمام قوانین و مقررات در یک جامعه به منظور کمک به برقراری آرمان عدالت وضع می گردد. عدالت ترمیمی مفهوم جدیدی است که جاذبه های بسیاری را در زمینه حقوق کیفری ایجاد نموده است. در ادامه به معرفی کتابی در این زمینه خواهیم پرداخت.

گروه علمی کافه حقوق: آرمان عدالت از دیرباز تاکنون نقطه مطلوب بسیاری از اندیشمندان در جوامع مختلف بوده است. اهمیت این به حدی است که تمام قوانین و مقررات در یک جامعه به منظور کمک به برقراری آرمان عدالت وضع می گردد. عدالت ترمیمی مفهوم جدیدی است که جاذبه های بسیاری را در زمینه حقوق کیفری ایجاد نموده است. در ادامه گزیده ار کتاب «عدالت ترمیمی» را مطالعه خواهید نمود:
باید قدیمی ترین معنای عدالت را اجرای قانون دانست که به طور یکسان نسبت به همه شهروندان اجرا می شود.
عدالت در این حالت، به معنای برابری است.این معنا هنوز شایع ترین و رایج ترین مفهوم عدالت است؛ اما این دیدگاه مصون از تعرض باقی نمانده است؛ مثلا ارسطو مفهوم انصاف را کنار عدالت مطرح می کند  و انصاف را مطابق عدالت می داند؛ اما نه عدالت مبتنی بر قانون.
دکتر کاتوزیان درباره انصاف می نویسد: احساس مبهمی است از عدالت که در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص به وجود می آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آن ها با موارد خاص می شود و در جای دیگر می نویسد: در نظر پاره ای از نویسندگان(دنیس لوید)، جوهر عدالت در دنیای کنونی برابری است.
عدالت ترمیمی مدلی از عدالت است که بر پایه ترمیم و جبران بنا شده است. طرفداران عدالت ترمیمی، مخالفت خود را با عدالت تنبیهی، از مفهوم بزه آغاز می کنند. آنان بزه را به عنوان یک عمل، علیه نظم اجتماعی، روابط انسانی و نقض حقوق افراد، تعریف می کنند.بر پایه مدل عدالت ترمیمی عدالت، بزه باید در قلمروی جامعه محلی که جرم در آن حوزه اتفاق افتاده است و به وسیله اعضای آن جامعه محلی که جرم در آن حوزه اتفاق افتاده است و به وسیله اعضای آن جامعه محلی، بزه دیده و بزهکار، حل و فصل شود.
در این مدل از عدالت، بزه دیده نقشی فعال بر عهده دارد و به او این امکان داده می شود که با بزهکار رو به رو شود و نیازهایش را مطرح کند. در این مدل، باید به بزهکار کمک شود تا بتواند زیان ها و صدمه های وارده بر بزه دیده را به نحو مطلوبی جبران کند و به روابطش با بزه دیده سر و سامان دهد و صدمه هایی را که به نظم اجتماعی وارد آورده است جبران کند؛ بنابراین در این مدل، به افراد اهمیت داده می شود.

تکیه عدالت ترمیمی در مفهوم عدالت، بر روابط بین افراد است. آسیبی که به این روابط وارد آمده است، التیام و بازسازی این رابط به طوری که نقش همه اعضای جامعه اعم از بزه دیده و بزهکار در نظر گرفته شود و با حقوقی برابر در احیای این رابطه و فرایند عدالت، مشارکت جویند؛ در واقع مرکز ثقل بحث در عدالت ترمیمی بر همین رابطه استوار است.

شناسنامه اثر:

•نگارش: جناب دکتر عباس شیری

•صفحات: ۵۴۴

•قیمت: ۱۹،۰۰۰تومان

•چاپ اول: بهار۹۶


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید