ارتباط با ما
تبلیغات


یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
فیلمی تاریخی از شهید بهشتی:
کلیپ|رابطه تاثیر وجود نهاد شورا نگهبان در استقرار حاکمیت قانون
از جمله لوازم استقرار حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران، انطباق کلیه قوانین و مصوبات با قانون اساسی و شرع است. مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی این امر بر عهده شورای نگهبان گذارده شده است. در ادامه فیلمی تاریخی از شهید بهشتی پیرامون رابطه استقرار حاکمیت قانون و وجود نهاد شورای نگهبان ارائه میگردد.

گروه سیاسی کافه حقوق: یکی از بارزترین دستاوردهای جنبش مشروطه خواهی در کشورها، حاکمیت قانون و استقرار دولت قانونی است. در کشور ما نیز از زمان تصویب نخستین قانون اساسی در سال ۱۲۸۵ تاکنون این دغدغه از سوی قانونگذار مورد توجه بوده است. از جمله لوازم استقرار حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران، انطباق کلیه قوانین و مصوبات با قانون اساسی و شرع است. مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی این امر بر عهده شورای نگهبان گذارده شده است. در ادامه فیلمی تاریخی از شهید بهشتی پیرامون رابطه استقرار حاکمیت قانون و وجود نهاد شورای نگهبان ارائه میگردد.

جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید