ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ | ۰۷:۵۵ ق.ظ
درباره شریک این روزهای وزارت نفت
بررسی عملکرد شرکت توتال در فازهای اولیه پارس جنوبی
قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خارجی منعقد شد که حواشی زیادی را در پی داشت. یکی از حاشیه های این قرارداد حضور شرکت فرانسوی توتال به عنوان بزرگترین سهام دار در این کنسرسیوم است. میدان مشترک پارس جنوبی، نام شرکت توتال را به ذهن متبادر می سازد. در این یادداشت در نظر داریم تا عملکرد شرکت مزبور را در طرف ایرانی و در اوایل انجام عملیات و فازهای اولیه پارس جنوبی بررسی نماییم.

گروه اقتصادی کافه حقوق: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از سوی شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از چند شرکت خارجی منعقد شد که حواشی زیادی را در پی داشت. یکی از حاشیه های این قرارداد حضور شرکت فرانسوی توتال به عنوان بزرگترین سهام دار در این کنسرسیوم است. میدان مشترک پارس جنوبی، نام شرکت توتال را به ذهن متبادر می سازد. در این یادداشت در نظر داریم تا عملکرد شرکت مزبور را در طرف ایرانی و در اوایل انجام عملیات و فازهای اولیه پارس جنوبی بررسی نماییم.

 فازهای پارس جنوبی بر اساس قراردادهای بیع متقابل واگذار شده اند که در قراردادهای مزبور انجام عملیات با ریسک و هزینه ی پیمانکار بوده و در صورت اکتشاف تجاری،شرکت مزبور از عواید یا محصولات میدان هزینه های خود را به اضافه پاداش، دریافت می دارد. بنابراین خود پیمانکار است که انتخاب می کند که اکتشاف بایستی در چه نقطه ای و محدوده ای صورت پذیرد چرا که ریسک عملیات با اوست.
یکی از اصول پذیرفته شده در مورد میادین مشترک این است که بایستی تا می توان فازها را در نزدیکی خطوط مرزی تعریف نمود اما با ملاحظه نقشه فازهای پارس جنوبی به این مهم پی می بریم که فازهای ۲ و ۳ ، از مرز فاصله داشته است. بسیاری از صاحب نظران مانند اقای دکتر ابراهیمی اصل بر این عقیده هستند که فاز های ۲ و۳ در لایه گازی مستقل مربوط به ایران است و در میدان مشترک نیست اما دیگر متخصصان را عقیده بر این است که لایه های پارس جنوبی از k1 تا k4 می باشد که هر ۴ لایه مشترک است. لذا مستقل بودن هر یک از این لایه ها الآنه نفی شده است.
اما سوال اینجاست چرا شرکت مزبور فازهای ۲ و ۳ را نزدیک مرز ایران و قطر تعریف نکرده است؟
برخی از متخصصین عقیده دارند که در زمان احداث فازهای مزبور،اطلاعات دقیقی از میدان در دست نبوده تا بتوان با توجه به آن محل عملیات را مشخص نمود اما از طرف دیگر اغلب متخصصین بر این عقیده هستند که اطلاعات موجود در آن زمان آنقدر جامع و کامل بوده لذا نمیتوان اقدام توتال را مبنی بر سهو و خطا یا عدم داشتن علم دانست!
از یاد نبریم که شرکت توتال بهره برداری از طرف قطری را نیز بر اساس قرارداد مشارکت در تولید در اختیار داشته و به نوعی شریک قطر در منابع موجود در پارس جنوبی می باشد. به بیان واضحتر سودی که شرکت توتال از طرف قطری می برد،قابل قیاس با طرف ایرانی نیست.
در نهایت اشاره می گردد به این امر که  آیا شرکت توتال در قبال انجام این عمل در مقابل ایران مسئول می باشد یا خیر،نیازمند مباحث حقوقی پیچیده ای است که از حوصله ی پست حاضر خارج است.

منبع: کانال حقوق نفت و گاز


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید