ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | ۱۷:۰۰ ب.ظ
قراردادهای جدید نفتی IPC؛از آغاز تا کنون
الگوی جدید قراردادهای نفتی چگونه حق حاکمیت بر منابع نفت و گاز را نقض می نماید؟
از ابتدای تشکیل دولت حاضر، وزارت محترم نفت با گروهبان نامیدن روسای قبلی، خود را در مقام ژنرال دانسته و سعی در تغییر روند کنونی وزارت نفت و ایجاد طرح نویی برآمد. در همین راستا کارگروه بازبینی در قراردادهای نفتی به ریاست جناب آقای مهندس حسینی ایجاد شد که به تدوین قراردادهای جدید بپردازد با این هدف که بتوان از آن در دوران پساتحریم(پسابرجام)استفاده نمود. پس از گذشت سه سال و در راستای بند ت ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت،الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه شد که IPC نام گرفت.

گروه اقتصادی کافه حقوق: از ابتدای تشکیل دولت حاضر،وزارت محترم نفت با گروهبان نامیدن روسای قبلی،خود را در مقام ژنرال دانسته و سعی در تغییر روند کنونی وزارت نفت و ایجاد طرح نویی برآمد.در همین راستا کارگروه بازبینی در قراردادهای نفتی به ریاست جناب آقای مهندس حسینی ایجاد شد که به تدوین قراردادهای جدید بپردازد با این هدف که بتوان از آن در دوران پساتحریم(پسابرجام)استفاده نمود.پس از گذشت سه سال و در راستای بند ت ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت،الگوی جدید قراردادهای نفتی توسط کارگروه مربوطه ارائه شد که IPC نام گرفت(IRANIAN PETROLEUM CONTRACT).

پس از برگزاری مراسم رونمایی از الگوی قراردادهای جدید نفتی در کنفرانس تهران و ارائه آن به عموم مردم و متخصصان ،انتقادات بسیار زیادی به الگوی مزبور روانه شد.بنابر اذعان خود کارگروه تدوین قراردادهای جدید نفتی،بالغ بر ۱۵۰ اصلاحیه بر الگوی ۱۵ ماده ای قراردادهای جدید نفتی وارد شد.اما با همه اینها،منتقدان اصلی به الگوی مزبور هنوز اقناع نشده و انتقادات و اصلاحات انجام نشده ای به اذعان منتقدین نسبت به آن باقی مانده.

با همه ی اینها شاید مهم ترین انتقادی که به الگو وارد بود،بند ت ماده ۸ است که مدیریت میدان در همه ی مراحل از جمله بهره برداری را به صورت ۵۰=۵۰ بین شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار از طریق تشکیل کمیته مشترک مدیریت تقسیم می نماید. در ماده ی فوق الذکر،به این اشاره شده که باید تصمیمات با اتفاق آرا صورت گیرد و تصمیم متخذه بایستی به تصویب شرکت ملی نفت ایران برسد .اما اگر طرفین در اخذ تصمیم با مشکل مواجه شدند و به اتفاق آرا نرسیدند یا تضارب آرا بین شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار نفتی به وقوع پیوست،چاره ای جز ارجاع اختلاف به داوری نخواهد بود. برای مثال فرض کنید که در راستای بهره برداری تصمیماتی و پیشنهاداتی به کمیته مشترک مدیریت ارائه می شود اما مورد قبول نماینده پیمانکار خارجی در کمیته مشترک مدیریت قرار نمی گیرد.

این امر موجب خدشه دار شدن حق حاکمیت و مالکیت نسبت به میدان می گردد چرا که بر اساس قوانین مختلف ازجمله قانون برنامه ۵ ساله توسعه و قانون وزارت نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن در سال ۹۰ و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و بند الف ماده ۳ الگوی قراردادهای جدید نفتی،حق حاکمیت و مالکیت نسبت به میدان برای جمهوری اسلامی ایران می باشد و وزارت نفت نیابتا آنرا استیفا می نماید و همچنین بهره برداری با شرکت ملی نفت ایران می باشد اما بر اساس الگوی مزبور بهره برداری نیز به پیمانکار یا شرکت بهره برداری واگذار می شود و در اخذ تصمیمات نسبت به مرحله بهره بردرای دارای ۵۰ درصد از اختیارات و اخذ تصمیمات است.

کارگروه تدوین قراردادهای جدید نفتی تا مدت مدیدی از انتشار نمونه قرارداد IPC خودداری می کرد و دلیل آنرا عدم اذن از سوی قوه قضاییه و محرمانه بودن آن می دانست تا اینکه انتقادات به قدری بالا گرفت که کارگروه مزبور و وزارت نفت را ملزم به انتشار نمونه قرارداد نمود. با انتشار نمونه قرارداد IPC و جلساتی که تشکیل شد ابعاد گسترده تری از قرارداد جدید نفتی عیان و نقوص آن بیش از گذشته هویدا شد تا جایی که وزارت نفت،نمونه قرارداد ارائه شده را بعد از جلسات متمادی در نهاد ریاست جمهوری با حضور صاحب نظران و مسئولین وزارت نفت از جمله خود آقای مهندس حسینی در مقابل برخی از اساتید دانشگاه ها و منتقدان،کان لم یکن اعلام کرد و وظیفه ارائه آنرا بر عهده معاونت حقوقی وزارت نفت قرار داد که تا زمان نگارش متن حاضر،هنوز نمونه قراردادی (sample) از سوی وزارت مربوطه ارائه نگردیده است.

منبع: کانال حقوق نفت و گاز


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید