ارتباط با ما
تبلیغات


جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
معرفی کتاب:
معرفی کتاب «مقدمه ای بر حقوق اساسی»
کتب بسیاری راجع به حقوق اساسی انگلستان وجود دارد؛ برخی از آنها کتب درسی جامعی هستند اما بقیه آن ها پژوهش های تک و مرتبط با حوزه های خاص هستند(تخصصی). در نگارش مقدمه ای بر حقوق اساسی، من دیدگاہ متفاوتی را اتخاذ کردم.کتاب حاضر به اصول حقوق اساسی انگلستان، اعم از انتقادی و تطبیقی نگریسته است و این کتاب خوانندگان را با موضوعات کلی آشنا می سازد، برای مثال: تفکیک قوا و بررسی قضایی قانون است.

گروه علمی کافه حقوق: گزیدہ ای از مقدمه کتاب به قلم نویسنده محترم: کتب بسیاری راجع به حقوق اساسی انگلستان وجود دارد؛ برخی از آنها کتب درسی جامعی هستند اما بقیه آن ها پژوهش های تک و مرتبط با حوزه های خاص هستند(تخصصی). در نگارش مقدمه ای بر حقوق اساسی، من دیدگاہ متفاوتی را اتخاذ کردم.کتاب حاضر به اصول حقوق اساسی انگلستان، اعم از انتقادی و تطبیقی نگریسته است و این کتاب خوانندگان را با موضوعات کلی آشنا می سازد، برای مثال: تفکیک قوا و بررسی قضایی قانون است. کتاب مورد بحث، در بخش هایی پیرامون حمایت از حقوق اساسی در قانون اساسی فدرال است.

لازم به ذکر است که بررسی انتقادی اصول قانون اساسی انگلستان الان نسبت به هر زمانی، بیشتر ضرورت دارد. کتاب حاضر به طور گستردہ از اصول کلی قانون اساسی در انگلستان بحث می کند.
در وهله اول عضویت در جامعه نیاز به اصلاح قانون مجلس دارد که مهمترین اصل اساسی در حقوق انگلستان است و ثانیا این موضوع مفسران را مجبور می کند تا راجع به قابلیت های فدرالیسم و نقش تجدیدنظر قضایی در قانون اساسی فدرال، مجدد و به موقع فکر کنند؛ بقیه بخش ها جنبه های سایر قوانین را وقتی در شرایط مقایسه با قانون اساسی انگلستان هستند، می آزماید. انگلستان موفق نشد تا تعادل قوا بین نهادهای مختلف را که البته در شکل های مختلف در قوانین اساسی فرانسه، آلمان و ایالات متحده دیده شده، فراهم کند.

شناسنامه اثر

عنوان: مقدمه ای بر حقوق اساسی

نگارش: اریک بارنت
انتشارات: میزان
تعداد صفحات: ٢١۶


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید