ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۶ ق.ظ
نسخه ای به نام مجازات جایگزین
کار عام المنفعه به عنوان جایگزینی برای حبس
زهره غلامعلی زاده
کار عام المنفعه یا خدمات عمومی رایگان دستور دادگاه است و یکی از مجازات هایی است که جایگزین حبس می باشد و به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده می پذیرد و باانجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی گردد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: کار عام المنفعه یا خدمات عمومی رایگان دستور دادگاه است و یکی از مجازات هایی است که جایگزین حبس می باشد و به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده می پذیرد و باانجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی گردد.

کار عام المنفعه تنها برای انواع ویژه ای از جرایم و بزهکاران مقرر شده است که در قانون مجازات اسلامی معین گردیده است(مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند).بزهکار با ظرفیت مجرمانه بالا که برای جامعه ایجاد خطر می کند معیارهای انجام کار عام المنفعه را ندارد. به عبارتی کار عام المنفعه برای بزهکاران ویژه ای که به طور معمول حبس کوتاه مدتی بر آنها بار می شود یا کسانی که خطری برای جامعه ندارند، تعیین شده است.

دادگاه به دقت معیارهایی برای به کار گیری کار عام المنفعه دارند ولی در عین حال حبس باید آخرین حربه دادگاه به هنگام اعمال مجازات باشد و اگر شخص شرایط اجرایی کار عام المنفعه را نداشته باشد دادگاه مدت حبس را تعیین خواهد کرد. البته اگر شخص از دستور دادگاه سرپیچی کند و قصوری نماید، به دادگاه برگردانده می شود و اگر بدون عذر موجه باشد، به زندان فرستاده می شود.(چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد.)

در مورد اینکه چرا ما نیازمند کار عام المنفعه هستیم، باید گفت که همه ی زندانیان اشخاص خطرناکی برای جامعه شان نیستند.اغلب آنها افرادی هستند که در سطحی پایین مرتکب جرایمی ساده گردیده اند و بزهکار حرفه ای نیستند. از طرفی نه جامعه و نه قربانی از زندانی شدن آنها نفعی نخواهند برد برعکس با اجرای کار عام المنفعه نفع آن نصیب جامعه شده و نتیجه ی سازنده تری به دست خواهد آمد.

کار عام المنفعه یا خدمات عمومی رایگان به طور متناسبی مورد اجرا و نظارت قرار میگیرد.برنامه کاری که برای مرتکب در نظر گرفته شده است مبتنی بر تعداد ساعت های مقرری است که انجام دهند و تحت نظارت قاضی اجرای احکام می باشند.

اگر بزهکار بیکار باشد کار او به مدت هشت ساعت در روز خواهد بود و اگر وی سرکار باشد به مدت چهارساعت در روز خواهد بود.(ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.) کار عام المنفعه یا خدمات عمومی رایگان به نحوی مقرر شده که بزهکار جرایم غیرخشونت آمیز به شیوه ای به خاطر خطایی که مرتکب شده به جامعه غرامت پرداخت کند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید