ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۵۰ ب.ظ
معضل قراردادهای سفید امضا هنوز رفع نشده است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به دلیل کمرنگ بودن فضای اشتغال از کارگران بیگاری می‌کشند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ عباس گودرزی بیان کرد: در قراردادهای سفیدی که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود بخشی قابل کنترل است و بخشی قابل کنترل نیست. در واقع آمار درستی از افراد و کارگرانی که مبادرت به امضای قراردادهای سفید می‌کنند در دست نیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هنگامی که کارگر و کارفرما بر سر حقوق توافق می‌کنند، این مهم خارج از قواعد حاکم بر قانون کار، کارفرما و محیط کار است. زمانی این افراد مشمول فرآیند قانونی می‌شوند که خود طرح شکایت کنند و اکثراً از طرح شکایت امتناع دارند.

وی گفت: معضل قراردادهای کار سفید امضا هنوز رفع نشده است و با توجه به شرایط فعلی کشور و تعطیلی کارخانجات، این مهم وجود دارد .

به گزارش ایسنا؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: به خاطر نبود شغل مناسب و کم‌رنگ بودن فضای اشتغال، کارگران به بیگاری گرفته می‌شوند و البته این مسأله به وجدان و انصاف کارفرما برمی‌گردد. کارگران نیز برای تأمین معیشت و ترس از بیکاری حاضر به امضای قراردادهای کار سفید می‌شوند./


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید