ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | ۱۶:۴۵ ب.ظ
ماهیت تحریم‌های جدید آمریکا
تحریم های جدید درباره برنامه موشکی و سپاه چه می گوید؟
فرخنده کاظم پور
تحریم جدید سنا، فرمان اجرایی سال ۲۰۰۵ رئیس‌جمهور وقت بوده است و به دلیل جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی که یکی از آن‌ها سلاح هسته‌ای است در حال حاضر تبدیل به قانون شده است.

گروه بین الملل کافه حقوق: تحریم جدید سنا، فرمان اجرایی سال ۲۰۰۵ رئیس‌جمهور وقت بوده است و به دلیل جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی که یکی از آن‌ها سلاح هسته‌ای است در حال حاضر تبدیل به قانون شده است؛ بنابراین این تحریم هسته‌ای در گذشته فرمان بوده است و الآن قانون‌گذاری شده است و قانون حاضر تحریم هسته‌ای است زیرا امریکا در برجام بیان کرده بود که نباید تحریم هسته‌ای جدید انجام دهد. این تحریم شامل تحریم تسلیحاتی (اعم از سلاح‌های متعارف و غیرمتعارف)، سپاه، موشک‌های بالستیک و تحریم‌های حقوق بشری می‌شود.

در این قانون بیان شده است که فرمان اجرایی رئیس‌جمهور تبدیل به قانون خواهد شد و در واقع اقرار می‌کنند که یک تحریم هسته‌ای را تبدیل به قانون کرده‌اند؛ بنابراین اگر تحریم، هسته‌ای باشد نقض بند ۲۶ برجام است؛ زیرا امریکا بیان کرده بود که تحریم جدید هسته‌ای را اعمال نخواهد کرد. بند ۲۶ برجام می‌گوید: امریکا از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد. در جریان مذاکرات هسته‌ای هیئت مذاکره کننده به فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ رئیس‌جمهور ورود نکرده است کهان را لغو کند، ولی در حال حاضر به دلیل اینکه ابتدا فرمان بوده و الآن قانون شده است تحریم جدید محسوب می‌شود.

این قانون نقض ماده ۲۸ و ۲۹ برجام است چرا که ماده ۲۸ می‌گوید: برجام باید با حست نیت و فضای سازنده اجرا شود و طرفین از هرگونه اقدام مغایر با نص، هدف و روح برجام خودداری کنند. مطابق ماده ۲۹ نیز امریکا باید از هرگونه سیاست و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر روابط معمولی و عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران خودداری کند. نکته دیگر این است که قانون جدید تجمیع تحریم‌های قبلی نیست و یک قانون جدید محسوب می‌شود. تمام متن برجام از لحاظ حقوقی، تأثیر یکسان و اعتباری مساوی دارد و تعهدات عمومی و خصوصی نداریم.

از نظر تحریم موشکی نیز بند ۳ پیوست b قطعنامه که ۵+۱ مسائل موشکی و تسلیحات را آورده است و بند ۳ پیوست A برجام که برای موشک و سلاح پیش‌بینی نشده بود هردو پیوست در حکم یک سند هستند. در این تحریم، این بند نقض شده است زیرا بدون توجه به حمل کلاهک هسته‌ای و نیز زمان محدودیت ۸ ساله که در قطعنامه اشاره شده بود را مطلق کرده است و این نقض قطعنامه است. بند ۴ قانون جدید کل برنامه بالستیک را آورده است و اگر نهادی تحریم‌ها را دور بزند، آن نهاد و شخص نماینده از نهاد مذکور هم شامل تحریم می‌شوند. بدین صورت که هم در امریکا و هم در کشورهای تحت سلطه امریکا باشد اموال وی را مصادره کرده و فرد را ممنوع‌الورود می‌کنند.

در مورد مسائل موشکی به دو دلیل تحریم محسوب می‌شود. یک اینکه اصل تحریم بالستیک هسته‌ای است زیرا قطعنامه ۱۹۲۹ می‌گوید که ایران نباید فعالیت موشک بالستیک داشته باشد و آقای عراقچی نیز بیان کردند که قطعنامه ۱۹۲۹ بخاطر هسته‌ای بوده و آمادگی نداشته تا آن را لغو کند و الآن اتفاقاً قانون گذاشته‌اند.

از منظر تسلیحاتی نیز بند ۴ قطعنامه ۲۲۳۱ بیان می‌کند که برای معامله اسلحه باید به طور موردی اجازه بگیریم و معاملات مذکور در کمیسیون مشترک تصویب شود که کمیسیون مشترک و مورد به مورد بررسی می‌کنند که مدتان نیز ۵ سال بود و قانون جدید قید زمان را برداشته و کمیسیون مشترک را نادیده گرفته است به طوری که ما حق نداریم به کمیسیون مشترک ارجاع دهیم و همچنین دامنه قطعنامه را نیز در بخش ۷ قسمت ۲ قانون جدید گسترش داده است که حتی پیشنهاد هرگونه خدمت دیگری از جمله منابع مالی را نیز شامل شده است. به موجب این قانون اگر شورای امنیت به صورت موردی خرید سلاح را اجازه دهد، ایران می‌تواند حق عرضه، فروش و انتقال انواع تانک، خودرو نظامی، سامانه‌ها، هواپیماهای جنگی و… را داشته باشد.

در مورد تحریم سپاه بخش ۳ قانون جدید تحریم در بند ۵ بیان داشته است که سپاه باید توانمندی‌های خود را گزارش دهد. در بخش ۴ بیان شده است که هرگونه تلاش و فعالیت سپاه ممنوع است. در بخش ۵ تحریم‌های مربوط به تروریست را به سپاه تسری داده و تحریم‌های گروه‌های تروریستی و سپاه یکی است. به دلایل امنیتی اسم سپاه را به صورت صریح نیاوردند و تحریم‌های جداگانه‌ای برای سپاه تصویب نکرده ولی فقط شامل سپاه قدس نمی‌شود بلکه همه سپاه مد نظر می‌باشد. در بند ۳۰ بخش ۵ نیز معاملات انواع عوامل و مؤسسات وابسته و مرتبط با سپاه را نیز ممنوع می‌کند. این تحریم‌ها شامل اشخاص، عوامل، مؤسسات وابسته و خود سپاه است. این اشخاص، عوامل و مؤسسات وابسته وسیع و کلی بوده و معیار خاصی برای تشخیصان وجود ندارد و می‌توان به بهانه همکاری با سپاه، بسیاری از افراد و مؤسسات را تحریم کرد.

در بعد حقوق بشری بخش ۸ و بخش ۱۲ بند ۱ قانون جدید نیز نقض برجام است زیرا بیان شده است که ظرف ۵ سال رئیس‌جمهور باید اقدامات ایران را ارزیابی کرده و از مجلس اجازه بگیرد که اگر این تحریم برداشته شود مشکلی ایجاد نمی‌شود و به موجب این بخش یک شرط بر برجام اضافه شده است. در بخش ۱۲ آمده است که تحریم‌ها را می‌توان به صورت موردی بعد از ۱۸۰ روز آزاد شوند به شرطی که تضمین دهند که مشکلی پیش نخواهد آمد. در ارتباط با حقوق بشر نیز اموال مصادره و معاملات را ممنوع می‌کند. در بند ۶ در بحث حقوق بشر آمده است که شواهدی مبنی بر نقض حقوق بشر وجود دارد و تحریم‌های اعمال شده به سببان می‌باشد. اگر ایران شکنجه دهد، به قتل برساند و کار غیرقانونی انجام دهد و یا آزادی را سلب کند، مطابق قانون اختیارات اقتصاد اضطراری، منابع مالی موجود بلوکه خواهد شد.

دامنه تحریم‌ها در این قانون وسیع شده است؛ یعنی هرگونه قطعه یدکی، هر سلاح متعارفی که در سازمان ملل وجود دارد نیز مشمول تحریم می‌شود. بند ۲ بخش ۷ در مورد تسلیحات است که بیان شده است هواپیما، کشتی، هلی‌کوپتر، قطعات کشتی، آموزش فنی، پیشنهاد و هرگونه خدماتی مشمول تحریم است.

بهترین راهکار اجرای برجام است. ما برای اینکه امریکا، برجام را نقض نکند،۳ راهکار داریم.

۱-یک قطعنامه تصویب شود که امریکا نتواند آن را نقض کند.

۲-مطابق ماده ۳۷ به شورا امنیت شکایت کنیم که در این صورت دوباره تمام تحریم‌ها بازخواهد گشت.

۳-در صورت تشدید تحریم‌ها مطابق ماده ۳۶ و ۳۷ برجام اجرای برخی تعهدات را متوقف کنیم.

البته بند ۳ مصوبه مجلس بیان می‌کند که در صورت تشدید تحریم، برجام را نادیده گرفته و فعالیت هسته‌ای را دوچندان کنیم.

 


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید