ارتباط با ما
تبلیغات


سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰ ب.ظ
نشست های حقوقی
نشست تخصصی بررسی ابعاد قضایی فاجعه میانمار
این روزها اخبار متعددی از جنایات شبه نظامیان علیه مسلمانان بی گناه روهینگیایی در کشور میانمار به گوش می رسد. علی رغم هجم عظیم این جنایات اما کشورهای مدعی حقوق بشر و بسیاری از کشورهای اسلامی در این خصوص سکوت مرگباری را در پیش گرفته اند. برای روشن تر شدن ابعاد حقوقی این جنایت و راه کارهای حقوقی برای توقف این اقدامات در نشستی تخصصی به همت کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه علوم قضایی به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.

گروه علمی کافه حقوق: این روزها اخبار متعددی از جنایات شبه نظامیان علیه مسلمانان بی گناه روهینگیایی در کشور میانمار به گوش می رسد. علی رغم هجم عظیم این جنایات اما کشورهای مدعی حقوق بشر و بسیاری از کشورهای اسلامی در این خصوص سکوت مرگباری را در پیش گرفته اند. برای روشن تر شدن ابعاد حقوقی این جنایت و راه کارهای حقوقی برای توقف این اقدامات در نشستی تخصصی به همت کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه علوم قضایی به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید