ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰ ب.ظ
معرفی کتاب:
«سیره سیاسی معصومان(ع) در عصر حاکمیت جور» روایتی کاملا سیاسی از فراز و فرودهای تاریخ اسلام
مهم ترین هدف این کتاب بررسی، شناخت و تحلیل سیره سیاسی معصومان(ع) است؛ به طوری که بتوان از مجموعه رفتار و عملکری پیشوایان دین، اصول و قواعدی مدون ارائه کرد و هدف دیگر نیز ارائه مدل و الگویی مدون از سیره سیاسی پیشوایان دین و بهره گیری از آن در فهم چگونگی تعامل شریعت، مردم و حکومت در عصر غیبت است.

گروه علمی کافه حقوق: در کتاب سیره سیاسی معصومان(ع) در عصر حاکمیت جور، محقق با این پیش فرض که معصومان(ع) همواره با سیاست و زندگی سیاسی در ارتباط بوده‌اند، به تبیین جایگاه امامت و رهبری معصومان(ع) می‌پردازد و با توجه به شرایط سیاسی تاریخی سیره رفتاری و عنایت به منابع روایی، اصول رفتاری و سیره امامان(ع) را درباره دلایل عدم قیام امامان معصوم(ع) اصل تدریجی بودن دعوت، اصل رهبری سیاسی، اصل تعیین وصی و جانشین، اصل تربیت نیروهای صالح و آگاه، اصل تقویت پایگاه مردمی و اجتماعی، اصل ارتباط با شیعیان، اصل صبر و شکیبایی، تأکید و اهتمام بر اتحاد مسلمانان و اصل مهم آماده‌سازی امت، برای ورود به عصر غیبت را بررسی می‌کند.


مطالب این کتاب در چهار بخش ارائه شده است: در بخش نخست، کلیات و چارچوب نظری تحقیق تبیین خواهد شد. بخش دوم به رفتار و سیره سیاسی معصومان(ع) در ارتباط با مردم و جامعه مسلمانان اختصاص می‌یابد. در بخش سوم سیره پیشوایان معصوم در مواجهه با نظام سیاسی حاکم مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت در بخش چهارم مواضع سیاسی پیشوایان معصوم در برابر مخالفان نظام حاکم مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد.
مهم ترین هدف این کتاب بررسی، شناخت و تحلیل سیره سیاسی معصومان(ع) است؛ به طوری که بتوان از مجموعه رفتار و عملکری پیشوایان دین، اصول و قواعدی مدون ارائه کرد و هدف دیگر نیز ارائه مدل و الگویی مدون از سیره سیاسی پیشوایان دین و بهره گیری از آن در فهم چگونگی تعامل شریعت، مردم و حکومت در عصر غیبت است.
مولف: محمد ملک زاده


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید