ارتباط با ما
تبلیغات


چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰ ب.ظ
دکتر جلیل محبی در یادداشتی مطرح کرد:
تلاش برای تفسیر قانون اساسی بدون توجه به اصل بنیادین چهارم
جلیل محبی
دکتر جلیل محبی در یادداشتی در صفحه شخصی خود درباره تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد و حواشی آن نکاتی را مطرح ساخت.

گروه سیاسی کافه حقوق: دکتر جلیل محبی در یادداشتی در صفحه تلگرامی خود درباره تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد و حواشی آن، نوشت:
۱٫ نکته اول این است که حکم قانون اساسی درمورد اقلیت های دینی حکمی خلاف اصل است. زیرا آنچه از آیات امرهم شورا بینهم، وشاورهم فی الامر و هوالذی ایدک بنصره و بالمومنین استنباط می شود آن است که این شامل غیر مومنین نمی شود و صرفاً‌مسلمانان را در بر می گیرد. قاعده نفی سبیل و آیه مربوطه هم موید این نظر است.
۲٫ حکم خلاف اصل قانون اساسی در ورود اقلیت های علاوه بر این که قابل تسری به جای دیگر نیست، یک تفاوت دیگر هم با آنچه در قانون شوراها آمده است دارد و آن این است که برای اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی حدنصاب تعیین شده است و تعیین این حدنصاب از باب اینکه موجب نمی شود که اکثریت مجلس به طور اتفاقی غیر مسلمان شود را از بین می برد. در حالی که در قانون شوراها چنین نصابی نیست و ممکن است امورات شهر مسلمان مانند انتخاب شهردار و … به دست غیر مسلمانان بیفتد که یقیناً خلاف شرع است.
۳٫ تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها درباره جایی است که اکثریت شهر غیر مسلمان بوده و شهرهای با اکثریت مسلمان را شامل نمی شود و شورای محترم نگهبان به اطلاق این تبصره ایراد گرفته است و به نظر می رسد کل تبصره خلاف شرع نباشد.
۴٫ راهکار بهتر آن است که در شهرهایی که اقلیت غیر مسلمان وجود دارد به نسبت آن اقلیت غیر مسلمان با تصویب قانون نصاب قرار داده شود تا هم از مشارکت هموطنان غیر مسلمان بهره گرفته شود و آنها در امورات شهری خود مداخله کنند و هم مسائل شرعی رعایت شده باشد.
پی نوشت:
اینکه میبینیم حقوق دانانی قانون اساسی را بدون در نظرگرفتن اصل بنیادین این قانون که اصل چهارم است تفسیر میکنند نشان از آن دارد که یک حقوق دان قانون اساسی را قبول ندارد و در پی آن است که با تفسیر اهداف خود را محقق کند. حضرت امام خمینی ره در هنگام تصویب قانون اساسی که اسلام در آن متبلور شده است جمله ای تاریخی درباره برخی از حقوقدانها گفتند که در تاریخ ثبت شده است:
«ما نیازمند حقوقدان غربی نیستیم ما می خواهیم قانون اسلامی بنویسیم، از غرب بیایند نظر بدهند؟!»


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید