ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | ۰۸:۲۴ ق.ظ
آلودگی هوا و مسئولیت به زمین مانده
شهروندانی در انتظار احیای حقوق خویش
دکتر حسن بابائی - قاضی دادگستری
وقتی صحبت از حقوق شهروندی می شود تصور غالب مردم رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است که دولت خود را به موظف به رعایت و تضمین آن می کند. اما آنچه کمتر بدان پرداخته شده رعایت این حقوق در حوزه های زیست محیطی است.

گروه اجتماعی کافه حقوق: برخی مسئولین با توجه به وضعیت اخیر تهران اظهار داشتن تهران غیر قابل سکونت است. در اینجا سوالی مطرح است؛ آیا حق حیات از موضوعات حقوق شهروندی است؟ پاسخ:بلی حقیست غیر قابل انکار. اما چرا این حق نقض می شود و اقدامی صورت نمی گیرد؟ وقتی صحبت از حقوق شهروندی می شود تصور غالب مردم رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است که دولت خود را به موظف به رعایت و تضمین آن می کند . بیانیه های صادره و قوانین مصوب در این حوزه و سایر اسناد بالادستی نیز موید این امر می باشد اما آنچه کمتر بدان پرداخته شده رعایت این حقوق در حوزه های زیست محیطی است حق بر داشتن محیط زیست سالم و به طور عامیانه داشتن هوایی پاک و …تدقیق در اسناد حقوق بشری هم گویای این امر است، نسل اول این حقوق در غالب حقوق مدنی و سیاسی ونسل دوم با عنوان حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بالاخره نسل سوم تحت عنوان حق به محیط زیست سالم مطرح می شود.

حال که حقوق شهروندی با جدیت در حال پیگیری است و حتی در مجلس شورای اسلامی بناست فراکسیونی تحت این عنوان تشکیل گردد آیا بهتر نیست در این حوزه وارد مقولات اساسی شهروندان بشویم و مباحث نمادین را کنار بگذاریم و دچار شعار زدگی نشویم اگر حق حیات جز بنیادی ترین حقوق شهروندی است باید برای عواملی که این حق را تهدید می کنند همچون آلودگی های زیست محیطی چاره اندیشی شود اینکه هشدار دهیم وضعیت هوا در وضعیت بحرانی است یا برای کودکان و سالخوردگان در وضعیت هشدار است موجبات رفع تعهد دولت نمی گردد قطعا مردم به عنوان مطالبه گر ، حق دارند از محیط زیست سالم و هوای پاک که لازمه حق حیات است برخوردار باشند و دولت متعهد است اقدامات خود را در این حوزه به مردم گزارش دهد.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید