ارتباط با ما
تبلیغات


دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۱ ب.ظ
بست نشینی یا قانون گریزی؟
دکتر فیروز اصلانی
نباید دستگاه قضایی را بواسطه یک برخورد با نزدیکان زیر سوال برد. حمله به قوه قضائیه مقدمه و زمینه سازی برای دیکتاتور هاست. خودخواهان و ویژه خواران و غارتگران بیت المال از رسیدگی می هراسند و دست به جوسازی و شانتاژ تبلیغاتی می زنند.

کسی که ریگی به کفش ندارد از محاکمه باکی ندارد. تضعیف نظامی برامده از خون شهدا که حفظ آن اوجب واجبات است جز خیانت به خون شهدا نیست.

حمله به دستگاه قضایی کشور توسط کسانی صورت می گیرد که تاب عدالت را ندارند.
در هیچ نظامی اعتبار قاضی مشروط نیست. افرادی که در فرایند رسیدگی شرکت می کنند، در نهایت با رسیدگی به جرایمشان یا محکوم می شوند و یا حکم برایت و بی گناهی برایشان صادر می شود.
جوسازی و داد و هوار راه انداختن حرکتی برخلاف روند صحیح رسیدگی و به قصد تاثیر گذاری بر آن انجام می شود.
از قدیم گفته اند که آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
اگر کسی ریگی به کفش ندارد پس از چه هراس دارد.
الگوی برخورد علمای وارسته ای همچون آیت الله مشکینی، آیت الله گیلانی، آیت الله جنتی در ارتباط با برخورد دستگاه قضایی با نزدیکان و منسوبان آنها واقعاً میتواند و باید سرمشق همه بویژه خواص باشد.

وقتی بنا بود یکی از نزدیکان مرحوم آیت الله مشکینی را دستگیر کنند آیت الله مشکینی مانع دستگیری وی توسط ماموران نشدند و فرمودند دادگاه عدل اسلامی رسیدگی خواهد کرد.

نباید دستگاه قضایی را بواسطه یک برخورد با نزدیکان زیر سوال برد. حمله به قوه قضائیه مقدمه و زمینه سازی برای دیکتاتور هاست. خودخواهان و ویژه خواران و غارتگران بیت المال از رسیدگی می هراسند و دست به جوسازی و شانتاژ تبلیغاتی می زنند.
زیر سوال بردن کلی و عام عدالت دستگاه قضایی تضعیف نظام و کمک به دیکتاتوری است. این شانتاژهای تبلیغاتی تنها ماهیت درونی خودخواهانه و مغرضانه و فاسد افراد را برملا می کند.
اگر ریگی به کفش ندارند با شرکت در روند رسیدگی و استفاده از وکلای قوی و دفاع مستند و مستدل به احقاق حق بپردازند.
اگر حق با آنها باشد این کار حتی می تواند موقعیت آنها را تقویت کند.
جوسازی و شانتاژ و حرکت های سیاسی کارانه در هر قالب و شکلی علیه دستگاه قضایی تنها از افراد و جریان هایی برمیخیزد که به محکومیت خود صد درصد اطمینان دارند.


آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید