ارتباط با ما
تبلیغات


شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | ۲۰:۵۰ ب.ظ
بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور ابطال شد
دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور را ابطال کرد.  

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در راستای شکایت دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود عنوان کرده که وفق تصریح بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد.

بنا به مراتب فوق بندهای ۴ و ۵ این بخشنامه از حیث افزایش سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به (۱۵۵۰) و دارندگان نشان‌های دولتی به (۸۰۰) امتیاز، خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب و مغایر قانون ارزیابی می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

«وفق بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا ۷۵۰ امتیاز تعلق می‌گیرد.

نظر به اینکه در بندهای ۴ و ۵ بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به ۱۵۵۰ و دارندگان نشان‌های دولتی به ۸۰۰ امتیاز افزایش یافته و این امر مغایر قانون فوق الذکر و خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب می‌شود، بندهای ۴ و ۵ بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.


آخرین مطالب